SWoSt Vietējā sanāksme #3 26.03.2021

Dienu pēc otrās vietējās tikšanās ar visiem LSIIDP biedriem projekta SWOST Latvijas komandas dalībnieki Sandija Zaļupe un Kaspars Sakniņš tikās vēl vienā sanāksmē, lai analizētu iegūto informāciju. Dokumenti, ar kuriem strādāja SWOST Latvijas komandas pārstāvji, bija šādi:

1. Pētījums "Dzimuma aspekta ietekmes analīzes valsts un pašvaldības budžeta procesos" 2017, kas pēta arī dzimumu līdztiesības jautājumus, kas saistīti ar sportu, pie kā jāturpina strādāt, lai visdrīzākajā laikā WP2 vadītājam un projekta koordinatoram varētu ziņot par rezultātiem.

2.
Video "Dzimumu līdztiesība sportā: Vai vīriešu sporta veidi medijos ir redzamāki nekā sieviešu?" 2017, kas aplūko pašreizējo situāciju ne tik vien Latvijā, bet arī Lietuvā.

3. Raksts "Sieviete sporta pasaulē — stereotipu laušana" 2017, intervija ar bijušo Latvijas Vieglatlētikas prezidenti Inetu Radēviču.

4. Raksts "Sievietes sportā: seksisms, vienlīdzība vai godīgums?" 2018, par seksisma aizdomām tenisā un pludmales volejbolā.

5. Centrālās statistikas pārvaldes analīze "Dzimumu līdztiesības rādītāji Centrālā statistikas pārvalde" 2019, par sešām jomām: izglītība, nodarbinātība, sociālā drošība, vara, vardarbība, veselība. Aplūkojot datus par varu saistībā ar ievēlēto sieviešu un vīriešu īpatsvaru Latvijas Saeimā, vīriešiem tas ir vairāk nekā divas reizes lielāks, kas novērojams arī Latvijas sporta funkcionāru vidū.

6. Pētījums
"Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās" 2003, kur starp dažādiem faktiem par dzimumu līdztiesību sportā fiksē sportiska dzīvesveida popularizēšanu, kas saistīta tikai ar viena dzimuma - vīriešu, dzīvesveidu un veselību.

7. Pētījums
"Dzimumu līdztiesības principu integrēšana mācību grāmatās" 2005, kas identificē nevienādas prasības skolas sporta stundās mazākajās klasēs starp meitenēm un zēniem.

8.Projekts Erasmus+ Sports (579709-PPE-1-2016-2-EL-SPO-SCP) "Godīga spēle un gandarījums sportā" 2017, ar projekta partneriem no Latvijas, Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas. Latviešu valodas versija identificē, ka dzimumu līdztiesība sportā ir tieši saistīta ar dzimumu hierarhiju sabiedrībā. Viens punkts, kam ir īpaši nepieciešama treneru uzmanība, ir risks radīt stereotipus starp vīriešu un sieviešu sporta aktivitātēm, kad zēni izvēlas piedalīties tā saucamajā „sieviešu” sportā (piemēram, slidošana, vingrošana). Kaut kas līdzīgs notiek ar meitenēm, kas jūt spēcīga aicinājumu pret „vīriešu sportu” (piemēram, futbolu, cīņas sportu).

9. Kvalitatīvais pētījums "Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem" 2001, attiecībā uz izglītības jomu un "zēnu sportistu" atzīšanu, un negodīgu attieksmi pret sievietēm septiņcīņā un vīriešiem desmitcīņā.

10. Video "Salauzt stereotipu" 2021, kurā Latvijā pazīstama Brīvās cīņas trenere saka: "Es gribu salauzt stereotipu, ka ar cīņu var nodarboties tikai zēni. Ar cīņu var nodarboties arī meitenes. Cīņa attīsta spēku, izturību, veiklību, lokanību, koordināciju, raksturu un disciplīnu. Tas ir nepieciešams arī sievietēm un meitenēm,” ir pārliecināta brīvās cīņas trenere Irina Petrova no Daugavpils."

11. Pētījums par "Gender Equality in the Media" (Latv.val. "Dzimumu vienlīdzība sport medijos") 2021, kur Starptautiskā Tenisa federācija (ITF) izskata sporta dzimumu līdztiesību visos plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos. Pētījums pasūtīts kā daļa no "ITF Advantage All" dzimumu līdztiesības stratēģijas. Secinājumi skaidri atklāj vīriešu un sieviešu nevienlīdzību spēlētāju attēlojumā.

12. Raksts par "COVID-19, women, girls and sport: Build back better" (Latv.val. "Covid-19, sievietes, meitenes un sports: pagātnē bija labāk") 2020, atklājot, ka sievietes un meitenes jau tagad vairāk izjūt COVID-19 ietekmi dzimumu nevienlīdzības dēļ daudzās dzīves jomās, un tas atspoguļojas arī sportā. Tajā sniegti galvenie ieteikumi dažādiem sporta ekosistēmas dalībniekiem, lai nezaudētu sieviešu un meiteņu ieguvumus sportā.

13. Izglītības un zinātnes minsitrijas Darba grupas pētījums par "Sporta finansēšanas modeļa pilnveidi" 2021, kas skar arī dzimumu vienlīdzības jautājumu. Sporta federācijas būtu uzskatāmas par pamata vienību nacionālajā sportā un, ņemot vērā lielo skaitu atzīto federāciju, te būtu īpaši jārūpējas par to, lai visiem tiktu nodrošinātas vienādas iespējas, tomēr apkopotie pētījuma dati neliecina par vienlīdzību. Šī darba grupa joprojām strādā pie šī pētījuma pilnveides un ieviešanas dzīvē.

SWoSt Vietējā sanāksme #2 25.03.2021 (2)

25.martā LSIIDP notika vietējā sanāksme starp tās biedriem. Šai sanāksmei bija divi galvenie mērķi:

1.noskaidrot, vai kādam no LSIIDP biedriem ir iekšējie dokumenti, kas nosaka dzimumu līdztiesības sportā starp sievietēm un vīriešiem.

2.dalīties zināšanās un pieredzē starp LSIIDP biedriem, lai identificētu citus dokumentus starp ES dalībvalstīm saistībā ar dzimumu stereotipiem sportā.

Sanāksme bija auglīga, un visai LSIIDP komandai izdevās apvienot vairākus materiālus, ko ir vērts attīstīt tālāk, lai tos prezentētu SWOST koordinatoram un WP2 vadītājam, taču pirms tam apspriest Latvijas SWOST komandas sastāvā.
 
   

SWoSt sanāksme #4_11.03.2021.

Ceturtajā ikmēneša sanāksmē SWOST komanda apsprieda sadarbības līgumus, uzdevumu sadalījumu un darba grupu prezentāciju, 2.Darba paketi un visa projekta neatņemamu sastāvdaļu – 6.Darba paketi, kas aptver būtisku projekta aspektu – rezultātu izplatīšanas jautājumu. 2.Darba paketes komanda uzņem arvien lielākus apgriezienus, apkopojot visā ES pieejamās labākās prakses materiālus. 2.Darba paketes (WP2) vadītāja ir Frančeska Vitali no Veronas universitātes. Frančeska ir uzlikusi augstu latiņu citu Darba pakešu vadītājiem! Pirmie uzdevumi, kas izvirzīti WP2 komandai, lai apspriestu metodoloģijas sākotnējo versiju, ir šādi:

  • UNIVR koplietot sākotnējo versiju;
  • VUB, CSCS, ILEPS, MONTENEGRO UNIVERSITĀTEI, Lapzemes Lietišķo zinātņu universitātei to pārskatīt;
  • Koncentrēties uz stereotipiem, kas balstīti uz dzimumu sportā;
  • Pieturēties pie sākotnējiem metodoloģijas izstrādes soļiem;
  • Partneru iesaiste.

WoW Europe trešā aktivitāte 03.03.2021.

Neskatoties uz šiem grūtajiem laikiem, LSIIDP izdevās īstenot WoW Europe projekta trešo aktivitāti šā gada 3.martā. Basketbolistiem šīs bija īsts pārbaudījumu gads, jo ziema bija labi apdevusies un par basketbola spēli Limbažos varēja aizmirst. Tas diemžēl veicināja vairāku zēnu atkrišanu no komandas, kas bija zaudējusi motivāciju. Savu lomu nospēlēja arī laikapstākļi, jo, lai gan treneri turpināja strādāt ar savām komandām jebkuros laika apstākļos – lietū, sniegā un aukstumā līdz pat 10-15 grādiem, daudzi zēni pārtrauca apmeklēt treniņus. Un no profesionālās ievirzes sportistiem viņi kļuva par mazkustīga dzīvesveida bērniem, kuri nenodarbojās pat ar veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm (HEPA). Galvenie iemesli, kāpēc šie basketbolisti pameta sportu, bija: 1) basketbola treniņu trūkums, ko Limbažu pilsētā nebija iespējams veikt brīvā dabā ziemas apstākļos, 2) motivācijas zudums un pat 3) vairāku zēnu vecāku apstiprināta depresija.

Ar projekta WoW Europe starpniecību LSIIDP nolēma atsaukties uz treneru palīdzības saucienu un mēģināt atkal apvienot tik veiksmīgo basketbola komandu. Iesaistot divus slavenus Latvijas sportistus – iepriekšējās aktivitātēs minēto sportistu Kristapu Zaļupi un vēl vienu sporta meistaru un valsts līmeņa slavenību, vieglatlētu Rihardu Parandjuku, kurš tagad – pēc aktīvās karjeras strādā par fitnesa un vieglatlētikas treneri. Viņa lielākie sasniegumi ir skatāmi ŠEIT un ŠEIT. Abi izcilie sportisti dalījās ar savu pieredzi sportā, vēlmēm pamest sportu, atskaites punktiem un lielākajiem sasniegumiem un personīgo gandarījumu par sasniegtajiem rezultātiem, īpaši pēc krīzes un lejupslīdes. Kopumā 3.martā aktivitātē piedalījās 12 zēni no 16. Nākamās nedēļas treniņos pievienojās vēl 2 jaunieši. Komanda ir pateicīga par šo palīdzību WoW Europe projektam, bet jo īpaši šī projekta Rumānijas koordinatoriem, iesaistot tajā LSIIDP un ar WoW aktivitātēm dodot iespēju Latvijā atjaunot sporta kustību. Un LSIIDP pateicas Mariusam Dumitru un Alīnai Deividai par šo iespēju. Turēsim īkšķus, lai šī basketbola komanda pārvarētu lejupslīdi un turpinātu trenēties, jo ticam, ka labākais vēl ir priekšā! Aktivitātes video skatieties ŠEIT.

SWoSt: vietējā sanāksme #1 04.-05.03.2021

Pirms nākamās ikmēneša SWOST sanāksmes Latvijas komanda, kuras sastāvā bija divi dalībnieki – Sandija Zalupe un Kaspars Saknins, noorganizēja vietējo divu dienu sanāksmi, lai kopīgi meklētu un identificētu dokumentus, kas saistīti ar dzimumu stereotipiem Latvijā, un jebkādas atsauces uz dokumentiem Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijas komanda pārlūkoja visu sporta funkcionāru, kas ietekmē Latvijas likumdošanu sporta jautājumos, mājas lapas un lēmumu pieņēmēju mājas lapas – Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība un Latvijas Sporta federāciju padome. Tā kā neviena iepriekš minētās organizācijas mājas lapās materiālu attiecībā uz dzimumu stereotipiem sportā netika atrasti, Latvijas komanda turpināja pētījumus un tieši sazinājās ar katru no organizācijām. Izrādījās, ka sportā nav īpašu dzimumu stereotipu tiesību aktu, izņemot Sporta likuma 3.pantu: "Sporta jomā ievērojamie pamatprincipi", kurā noteikts 1) vienlīdzības princips, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu. Pamatojoties uz šo teikumu tiek līdzsvarota dzimumu līdztiesība sportā visā Latvijā, sākot ar četrām galvenajām organizācijām un pārejot uz profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – Latvijas sporta skolām un sporta klubiem, vietējiem sporta klubiem un vispārējās izglītības skolām.

Turklāt tika nolemts, ka Latvijas komanda marta mēnesī sasauc LSIIDP dalībniekus - 83 sporta skolas kopējai sanāksmei, lai noskaidrotu, vai kādai no sporta skolām un sporta klubiem ir savi iekšējie dokumenti, kas regulē vīriešu un sieviešu līdztiesības sportā, kā arī apspriest citus iespējamus dokumentus, rakstus vai pētījumus, kas atrodami.