Biedrības LSIIDP Projekta gaita, līgums Nr.01-25/119

Līdz 2017.gada 1.martam biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome" (turpmāk - LSIIDP) vēl nav uzsākusi izmantot piešķirtos līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un LSIIDP par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā.