Jaunatnes sporta fonds 2019

Šā gada 7.februāra valdes sēdē tika lemts par Jaunatnes sporta fonda (turpmāk - Fonds) darbību 2019.gadā, un tika grozīts Fonda Nolikums. Grozīto Nolikumu lasiet šeit. Nolikuma pielikumi pašlaik tiek izstrādāti.

Par turpmāko Fonda darbību LSIIDP biedri tiks informēti atsevišķi.