Aivars Noris - Paraugs sportā 2019

Aivars Noris par vieglatlētikas treneri Jēkabpils Sporta skolā strādā kopš 2002.gada. Aivars ir pedagogs, kurš audzēkņiem nodod savas zināšanas, prasmi, attieksmi pret darbu un pieredzi, attīstot ne tikai viņu funkcionālās iespējas un meistarību, bet arī personību kā veselumu.
Lai sasniegtu audzēkņos augstvērtīgos rezultātus, trenerim piemīt tādas īpašības kā mērķtiecība, uzstājība, cieņa, respekts un godīgums.
Aivara Nora audzēkņi savus augstvērtīgos rezultātus ir uzrādījuši ne tikai savas pilsētas un Latvijas mērogā, bet gan Eiropas un Pasaules vieglatlētikas čempionātos.
Ar savām pedagoģiskajām spējām un emocionālo atbalstu Aivars Noris ir ieguvis autoritāti savu audzēkņu vidū, kuram uzticas un dažkārt pat atklāj noslēpumus.