Raitis Ravinskis - Paraugs sportā 2019

Vairāk kā 40 gadu ilgajā trenera darba pieredzē Raitis Ravinskis ir sagatavojis daudz augstas klases vieglatlētu. Sportiskās gaitas vieglatlētikā pie Raita Ravinska uzsākuši olimpieši Jānis Karlivāns, Arnis Rumbenieks un Oskars Ķibermanis.
2019.gadā trenera audzēkņi Latvijas čempionātos izcīnīja 23 godalgas. Treneris regulāri sagatavo Latvijas izlašu dalībniekus. Arī šogad 5 viņa trenētie sportisti tika iekļauti Latvijas jaunatnes izlašu sastāvos.
Paralēli trenera darbam veic dažādu līmeņu vieglatlētikas sacensību organizēšanu.
No 1976.gada vadījis vieglatlētikas dzīvi Valmierā. Ar apbrīnojamu precizitāti apkopo un reģistrē Valmieras Bērnu sporta skolas un Valmieras reģiona vieglatlētikas disciplīnu rekordus. Katru gadu 5 labāko rezultātu statistiku pa vieglatlētikas disciplīnām publicē Ziemeļvidzemes reģiona laikrakstā “Liesma”. 1992.gadā bija iniciators Valmieras Vieglatlētikas kluba izveidei un patreiz darbojas kluba valdē. Ir ilggadējs Latvijas Vieglatlētikas savienības jaunatnes un treneru komisiju loceklis.
Raitis Ravinskis ir sava darba entuziasts un 2015.gadā kā pateicību par ieguldījumu vieglatlētikas attīstības vecināšanā Valmierā Raitis Ravinskis saņēma Latvijas Vieglatlētikas savienības goda zīmi. 2009.gadā un vairākkārt saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu “Par augstas klases sportistu sagatavošanu un vieglatlētikas popularizēšanu Valmierā”.