Studijas Latvijas universitātē - Sporta treneris

Latvijas Universitāte rudenī jau otro gadu uzņems studentus divās jaunās sporta programmās! Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma ''Sporta treneris'' un Bakalaura studiju programma ''Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība'' !

''Sporta treneris'' ir unikāla programma, jo vienīgā piedāvā specializētu basketbola un futbola novirzienu, ko iespējams absolvēt divos gados. Absolventi būs tiesīgi strādāt par attiecīgā sporta veida treneriem sporta skolās, sporta klubos, vai citās iestādēs, kas piedāvā basketbola vai futbola treniņus. Studiju procesā studenti apgūs - treniņu modelēšanu, tehniskās un taktiskās sporta veidu nianses, vispārējās fiziskās sagatavotības elementus, kā arī citus nozīmīgus trenera darba aspektus. Mācībspēku komanda veidota no pieredzējušiem LU docētājiem, kā arī LBS, LFF speciālistiem.

Studijas Rīgā (PLK) un LU filiālēs (NLN)!

''Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība'' ir starpdisciplināra studiju programma. Tajā ietverti trīs galvenie studiju virzieni, kā rezultātā studenti iegūs augstāko izglītību un iespēju strādāt plaša spektra sporta un citu jomu sfērās.

Sporta klubu vadītājiem/treneriem - lūgums nodot šo informāciju pēc iespējas savlaicīgāk 12.klašu absolventiem. Tā ir iespēja nodrošināt audzēkņiem pilnveidot sevi gan kā spēlētājiem, gan kā potenciālajiem treneriem!

Sīkāk skatīt pdfLU_Sporta_treneris.pdf