Ierobežojumi mācību - treniņu darbam 17.10.-06.11.2020.

2020.gada 13.oktobrī valdībā apstiprināti noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"", kas paredz ierobežojumus organizētiem sporta treniņiem un sacensībām.

Informāciju par Sporta treniņu organizēšanu un atsevišķu nosacījumu piemērošanu skatieties šeit: 

pdfIerobežojumi_17.okt_6.nov_sports.pdf.