Eiropas Tālmācības vidusskola piedāvā mācības pedagogiem un uzņēmējiem

Pieaugušo izglītība epastsEiropas tālmācības vidusskola piedāvā mācības pedagogiem, uzņēmējiem un tiem, kuri vēlas uzlabot digitālās prasmes ar 10% līdzmaksājumu. 

Pieteikties kādā no pilnveides programmām iespējams līdz 30. jūnijam. 

Programmas

1.Digitālās kompetences izglītības procesā skolās (160 stundas - 60 stunda tiešsaistes nodarbība, 100 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Digitālā kompetence izglītībā (Digitālā mācību vide, sasniedzamais rezultāts, vērtēšana atgriezeniskā saite- mentimeter.compadlet.comkahoot.comquizizz.com),
Digitālās tehnoloģijas un rīki digitālā satura veidošanai,
Digitālās skolas darba organizācijas sistēmas (Google konts, Google Classrooms, MS Teams, Zoom, Mākoņkrātuves, Timatebles)
Piesakies šeit

2. Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā (160 stundas - 54 stunda tiešsaistes nodarbība, 106 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai izglītībā,
Digitāla un interaktīva mācību materiāla izstrāde (veidot animētus attēlus un stāstus, filmēt video nodarbības, veikt to apstrādi),
Komandas un klases darba organizācijas sistēmas(Google Classrooms, MS Teams, Google konts, Mākoņkrātuve),
Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība.
Piesakies šeit

3. Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai (160 stundas - 51 stunda tiešsaistes nodarbība, 109 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai,
Digitālā satura veidošana (Zomm, Slack, Google Jamboard, Padlet, AnswerGarden, Keep, Doodle, Canva, Google kalendārs u.c.)
Labvēlīgas mācību vides psiholoģija,
Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā.
Piesakies šeit

4. Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālajā vidē (160 stundas - 54 stunda tiešsaistes nodarbība, 106 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Komandas vadīšanas ABC digitālajā vidē (pašvērtēšana, komandas veidošana, vadīšanas, plānošanas, komunikācijas rīki, digitālās informācijas aprites programmas un rīki, konfliktu risināšana digitālā vidē),
Digitālās tehnoloģijas un digitālie rīki komandas vadīšanai un komunikācijai (Zoom, MS Teams, Google rīki, Trello, Asana, drošība un digitālās vides ierīču pielāgošana).
Piesakies šeit

5. Digitālā pratība darba vidē (apgūstu pamata datorprasmes!) (160 stundas - 67 stunda tiešsaistes nodarbība, 93 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Digitālā kompetence darba vidē, 
Digitālā satura veidošana un izmantošana (digitālā teksta apstrāde, datu kārtošana un apstrāde, prezentācijas materiālu sagatavošana, informācijas iegūšana un apstrāde, e-pasts un e-komunikācija, e-paraksts un citi noderīgi rīki, interneta iespēju pielāgošana, jaunu programmu uzstādīšana, ierīču pieslēgšana, videokonferenču iespējas darbā),
Datu un ierīču drošība.
Piesakies šeit

6. Digitālais mārketings (160 stundas -52 stunda tiešsaistes nodarbība, 108 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas

Digitālā mārketinga funkcijas un kanāli, e-komercija,
Satura mārketings,
Meklētājprogrammu optimizācija (SEO),
Sociālo mediju mārketings,
Digitālā mārketinga rīki, maksas reklāmas,
Mārketinga aktivitāšu novērtēšanas metodes un analītikas rīki,
Praktiskā projekta realizācija.
Piesakies šeit

7. E-komercija (160 stundas - 52 stunda tiešsaistes nodarbība, 108 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni un attīstības tendences,
E- komercijas biznesa modeļi,
E-biznesu regulējošā likumdošana,
E-komercijas norēķinu sistēmas,
Mobilā komercija,
E-veikali un izsoles,
E-komercijas mārketings,
E-pārvalde,
Digitālo rīku izmantošana un mārketinga stratēģijas realizācijas plāna veidošanā,
Praktiskā projekta realizācija.
Piesakies šeit

8. Komunikācijas  meistarība sociālos tīklos (160 stundas - 52 stunda tiešsaistes nodarbība, 108 stundas tālmācībā eVidē)

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

Sociālo tīklu veidi un darbības principi,
Sociālo tīklu satura veidošana,
Komunikācijas kanāli,
Facebook mājas lapas izveides un efektivitāes vadība,
Sociālo mediju mārketings,
Digitālās vides un ierīču pielāgošana
Drošība sociālajos tīklos,
Praktiskā projekta realizācija.
Piesakies šeit


Mācību grafiks programmām: 
tiešsaistes nodarbībām 1 reize nedēļā,
patstāvīgais darbs eVidē, kur pieejami praktiskie uzdevumi, interaktīvie testi un citi mācību materiāli,
mācības no augusta līdz decembrim,
jūlijā sazināsimies ar visie, kuri būs apstiprināti projektam un  varēsiet izvēlēties grupu ar sev ērtāko mācību grafiku.