Iespēja pedagogiem piedalīties profesionālās kompetences pilnveides kursos

logo latEiropas tālmācības vidusskola piedāvā piedalīties profesionālās kompetences pilnveides kursos!

Sīkāka informācija pieejama ŠEIT.KĀ VEICINĀT SADARBĪBU AR VECĀKIEM UN ĢIMENI? - veblekcija 17. augustā plkst. 10:00
- vairāk par kursiem šeit

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA - veblekcija 18. augustā plkst. 10:00
- vairāk par kursiem šeit

AUDZINĀŠANA KĀ PEDAGOĢISKĀ PROCESA SASTĀVDAĻA- veblekcija 31. augustā plkst. 10:00  
- vairāk par kursiem šeit

RADOŠAS PEDAGOĢISKĀS DARBĪBAS VEICINĀŠANA - veblekcija 24. augustā plkst. 10:00
- vairāk par kursiem šeit

LABVĒLĪGAS MĀCĪBU VIDES PSIHOLOĢIJA- veblekcija 27. augustā plkst. 10:00
- vairāk par kursiem šeit

DIGITĀLĀ SATURA VEIDOŠANA UN IZMANTOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ- veblekcija 24. augustā plkst. 10:00 
- vairāk par kursiem šeit

-  KOMUNIKĀCIJAS MEISTARĪBA UN EFEKTĪVAS VADĪBAS METODES, VADĪBAS PROCESI- SLAZDI UN RISINĀJUMI - veblekcija 25. augustā plkst. 10:00  
- vairāk par kursiem šeit
 
AUDZINĀŠANAS PIEEJAS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ - veblekcija 3. septembrī plkst. 10:00  
- vairāk par kursiem šeit

NORMATĪVO AKTU PIEMĒROŠANA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ- veblekcija 9. septembrī plkst. 10:00 
- vairāk par kursiem šeit

- AKREDITĀCIJAS PIEEJAS - veblekcija 19. augustā plkst. 10:00  
- vairāk par kursiem šeit

- PEDAGOGA ABC DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ - veblekcija 31. augustā plkst. 10:00  
- vairāk par kursiem šeit

SAVSTARPĒJĀ STUNDU VĒROŠANA SKOLOTĀJU PROFESIONĀLISMA PILNVEIDEI UN ATBALSTAM- veblekcija 8. septembrī plkst. 10:00  
- vairāk par kursiem šeit

MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANA IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLAJĀM VAJADZĪBĀM PIRMSKOLAS UN PAMATIZGLĪTĪBAS POSMĀ- veblekcija 9. un 16. septembrī plkst. 10:00  
- vairāk par kursiem šeit