Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši 2021”

242893829 2928993693980518 1798834593526550981 nŠoruden nodarbības vispārizglītojošo skolu sporta pedagogiem “Kā mācīt peldēt, lai bērni ūdenī justos droši” klātienē norisināsies Rīgā, Daugavpilī, Limbažos un Ventspilī. Kursi norisināsies drošajā – zaļajā zonā personām ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu (QR kodu). Dalība ir bezmaksas un pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikumu vietnē www.peldet.lv

Programmas īstenošanas mērķis – pilnveidot vispārējās izglītības sporta pedagogu profesionālo kompetenci mācību priekšmetā Sports un veselība mācību satura modulī Peldēšana par peldētprasmju un drošas rīcības prasmju attīstīšanu, jaunā mācību satura plānošanu, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācību procesā.

Programmas apguves rezultātā dalībnieki paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos (izzina, analizē un izvērtē riskus dažādās dzīves situācijās, pieņem izsvērtus lēmumus drošai rīcībai un uzņemas par tiem atbildību) un kā šādu procesu īstenot praksē mācību priekšmetā Sports un veselība mācību satura modulī Peldēšana; pilnveidos zināšanas par drošību uz/pie ūdens, peldētprasmes un drošas rīcības prasmes iespējamās bīstamās situācijās ūdenī.

NORISES VIETAS UN LAIKI*

Rīgā 7., 8. oktobrī un 4., 5. novembrī
Daugavpilī 14., 15. oktobrī
Limbažos 21., 22.  oktobrī
Ventspilī 28., 29. oktobrī
* Abās kursu dienās norises laiks no 8.30 līdz 18.00 un notiek praktiskās nodarbības peldbaseinā.

Svarīgi!

Sertifikāta saņemšanai dalība visās praktiskajās nodarbībās peldbaseinos obligāta.
Peldbaseina apmeklējumam līdzi jāņem: peldbikses/peldkostīms, dušas piederumi, peldbaseina čības, dvielis, peldcepure un peldbrilles, kā arī papildu apģērbs – t-krekls, garās bikses vai šorti vai svārki, zeķes, jaka u. tmldz.

LEKTORI:

Haralds Lučkovskis, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) galvenais speciālists pirmās palīdzības jautājumos.
Tēma: “Pirmās palīdzības apmācība un drošība uz ūdens apmācības kursā”

Gunta Falka, pedagogs ar 27 gadu stāžu, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore Rīgā, LSPA studentu pedagoģisko prakšu bāzes metodiķis, RIIMC skolotāju konsultants.
Tēma: “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – “peldēšana” īstenošana”.

 • Uz kompetencēm balstīta izglītība.
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas mērķis un specifika.
 • Ko darīt skolotājam, lai skolēnam nodrošinātu mūsdienīgas lietpratības izglītību?
 • Mācīšanās iedziļinoties un atgriezeniskā saite.
 • Horizontālā un vertikālā sadarbība.
 • Mācību priekšmeta programmas modulis – peldēšana.
Agnese Gedrovica, peldēšanas trenere bērniem, pieaugušajiem, glābēja ar Starptautiskās glābēju asociācijas sertifikātu.
Tēma:  “Teorija, labās prakses piemēri un praktiskais darbs peldbaseinā”

 • Ūdens kompetences un peldētprasmes kā dzīvību saglabājošas prasmes apguves nepieciešamība.
 • Slīkušo skaita negatīvā statistika, tās mazināšanas mehānismi Latvijā un pasaulē.
 • Ķermeņa fiziskās īpašības ūdenī, mīti un patiesība par cilvēka spējām ūdenī.
 • Sagatavošanās procesa nozīme pirms peldēšanas nodarbības, top 10 jautājumi, kas jārisina un jāskaidro skolēniem, vecākiem.
 • Peldēšanas inventāra pielietošana nodarbībās. Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums skolēnam.
 • Informatīvā darba ar vecākiem nozīme.
 • Pamatprincipi drošai uzvedībai pie un uz ūdens, izdzīvošanas prasmes ūdenī, rīcība ārkārtas situācijā, palīdzība nelaimē nonākušajam caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību.
 • Pamatelementu apguve – “zvaigznīte”, “pludiņš” utt., skaidrojošais darbs par elementu apguves nepieciešamību caur personīgo pieredzi, izprotot uzdevuma izpildes sarežģītību.
 • Skolēnu gala uzdevumu izpilde ar mērķi noskaidrot pedagogu spēju sasniegt izvirzīto mērķi, adaptēt uzdevumu līmeņus saskaņā ar skolēnu spējām.
 • Peldēšanas veidu apguve, fizisko vingrinājumu apguve ūdenī, problēmu identificēšana izpildes laikā, korekcija.
 • Praktiski ieteikumi nodarbību vadīšanā.
 • Ieteikumi bērnu intereses saglabāšanai ūdens kompetences iegūšanai – spēles, rotaļas, nodarbības plāna ieteikumi, praktiskais darbs peldbaseinā.