Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes seminārs “Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu efektīva pārvaldība”

Titullapa

DARBA KĀRTĪBA - doc. formātā 

17.08.2022.

10:45 – 11:30           

REĢISTRĀCIJA

Kafijas pauze

 

11:30 – 12:00

Semināra atklāšana

LSIIDP valdes priekšsēdētāja Diāna Zaļupe

Latvijas Kultūras akadēmijas docente Zane Daudziņa

12:00 – 13:00

Sporta jomas aktualitātes:

-        Sporta politikas pamatnostādnes 2022. – 2027.

-        Ministru kabineta noteikumu Nr 885 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” izmaiņas

-        Sporta nozares finansēšanas modeļa maiņa no 2023. gada 1. janvāra

-        Aktualitātes

IZM Sporta departamenta direktors Edgars Severs

SD direktora vietniece

Anda Mičule

SD eksperti

13:00 – 13:25

 

 

Jaunatnes sporta attīstība sporta federācijās:

-        Federāciju finansējuma modelis

-        LSFP un LSIIDP sadarbība, iespējas

-        Treneru sertifikācija

LSFP prezidents Einārs Fogelis

13:25 - 13:40

LOK un OS sagatavošanās programmas Parīze 2024 un Milāna – Kortīna 2026

LOK prezidents Žoržs Tikmers

13:40 – 14:00

Jautājumi/diskusijas

 

 

14:00 – 15:00

Kafijas pauze

 

 

15:00 – 16:00

 

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

Projekts “SportilyzerLSIIDP projekti: ERASMUS+ Sports

 LSIIDP aktualitātes

 

Projekta vadītājs

Rendijs Gzibovskis

LSIIDP projektu koordinatore

Sandija Zaļupe

LSIIDP valde


18.08.2022. 

09:30 – 12:00

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pilnveide:

-        Sporta izglītības iestādes pašvērtējuma sagatavošana

-        Iestāžu attīstības plāna izstrāde

-        Iestāžu akreditācija

-        IKVD aktualitātes

IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe

IKVD Licencēšanas un reģistra departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs

12:00 – 13:00

Semināra izvērtējams,

Sertifikātu izsniegšana

 

LSIIDP Valdes priekšsēdētāja Diāna Zaļupe