LSIIDP iebilst pret plānotajām izmaiņām sporta stundu skaita samazināšanā

lsiidp logoBiedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome", atbalstot Valsts aizsardzības mācības (VAM) ieviešanu vispārējās vidējās izglītības programmā, tomēr iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas (Valsts izglītības satura centra) piedāvāto risinājumu VAM ieviešanai -  par 128 mācību stundām samazināt mācību jomai "Sports un veselība" vispārējās vidējās izglītības programmā paredzēto mācību stundu skaitu. Tas nozīmētu vidējās izglītības posma 10. un 11. klasēs sporta stundu skaitu nedēļā samazināt no trīs uz divām.

Iepazīstoties ar plānoto VAM mācību programmas saturu, secināms, ka lielāko daļu no VAM apgūstamā satura mācību stundām izglītojamie šo mācību saturu apgūs mācību kabinetos bez fiziskās aktivitātes konkrēto mācību stundu laikā un tikai salīdzinoši neliela daļa no mācību stundām ir paredzēta fiziskām aktivitātēm, kur arī lielu apjomu ieņem ierindas mācības elementu apgūšana. Tādejādi pēc VAM ieviešanas no 2024. gada 1. septembra izglītojamiem 10. un 11. klasē būtiski samazināsies fizisko aktivitāšu stundu skaits, kas var vēl vairāk pasliktināt jau tā zemo bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības līmeni. Palielināsies jauniešu veselības un saslimšanas riski, palielināsies jauniešu mazkustīgums un pieaugs liekā svara riski. Šāda rīcība būtu pretrunā ar ‘Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam” un citiem politikas plānošanas dokumentiem. Tas ir pretrunā ar valstī noteikto prioritāti - Bērnu un jauniešu sports!

Ņemot vērā minēto, aicinām Izglītības un zinātnes ministriju sadarbībā ar sporta skolotājiem, sporta un izglītības nozares pārstāvjiem, rast tādu risinājumu, lai ieviešot VAM vispārējās vidējās izglītības programmā, netiktu samazināts mācību jomai "Sports un veselība" vispārējās vidējās izglītības programmā paredzēto mācību stundu skaits.