LSIIDP biedru kopsapulce 4. oktobrī Siguldā

lsiidp logo finalBiedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome”  (turpmāk – LSIIDP) biedru kopsapulce sasaukta pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta 2.daļu “Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru un ja statūtos nav noteikts mazāks biedru skaits.” un 3.daļu “Ja valde nesasauc biedru sapulci, pamatojoties uz šā panta otro daļu, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību. 

Biedru kopsapulce izziņota 14.09.2023. biedriem izsūtot e-pastos un ievietota LSIIDP mājas lapā

Darba kārtība:

  1. Darba kārtības apstiprināšana.
  2.  Kopsapulces reglaments.
  3. Biedru kopsapulces vadītāja ievēlēšana.
  4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
  5. Biedru kopsapulces sekretāra ievēlēšana.
  6. LSIIDP Valdes atskaite.
  7. LSIIDP Revidenta ziņojums - finanšu atskaite.
  8. LSIIDP Valdes vēlēšanas:
  • izvirzīto Valdes kandidātu prezentācija;
  • balsošana.

9. LSIIDP Revidenta vēlēšanas:
• izvirzīto Revidentu kandidātu prezentācija;
• balsošana.

10. Sporta nozares aktualitātes:
• Valdības deklarācija;
• Sporta likums;
• Valsts profesionālās ievirzes izglītības standarts sportā;
• Sporta pārvaldība, finansēšana.

pdfLSIIDP_Kopsapilce_04.10.2023._Darba_kārtība.pdf

pdfLSIIDP_04.10.2023._Valdes_locekļu_kandidāti_un_Revidenta_kandidātu_saraksts.pdf