Materiāls "Sporta vērtības katrā klasē"

uzmanibu 41 1Pareiza sporta vide dod iespēju attīstīt vērtības un prasmes, kas ir svarīgas gan sportā, gan arī dzīvē ārpus sporta. Tas ietver: cieņa pret citiem, sadarbība un darbs komandā, problēmu un konfliktu risināšana, veselība un prieks par pašu procesu. Kā veicināt vērtības sportā?

Atbilde: materiālā ''Sporta vērtības katrā klasē''.

Sports veicina saskarsmi, apvienojot cilvēkus un nodrošinot saikni starp dažādām pieredzēm un personībām. Sports piedāvā arī unikālu morālās attīstības pieeju, jo vērtības, kas iegūtas, piedaloties komandu sporta spēlēs, noder arī visās pārējās dzīves jomās. Turklāt sportojot apgūtās vērtības un attieksme ir mierīgas, produktīvas, veselīgas un saliedētas sabiedrības pamats, kas attiecīgi palīdz sasniegt taisnīgāku pasauli.

Atzīstot sporta potenciālu, seši starptautiski partneri apvienojās, lai izveidotu izcilu informatīvo materiālu, kas iesaistītu jauniešus, izmantojot uz kustību balstītas mācību aktivitātes, vienlaikus palīdzot skolotājiem iemācīt vairākas ar sportu saistītas pamatvērtības: cieņu, taisnīgumu un iekļaušanu.

Projekta rezultāts ir pievienotais aktivitāšu karšu komplekts, kas paredzēts lietošanai 8–12 gadus veciem skolēniem.

Materiāla tulkojums latviešu valodā pieejams šeit.

Izmantotais avots: https://www.antidopings.gov.lv/