LSIIDP seminārs šā gada 21.septembrī

Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes seminārs sdadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju šā gada 21.septembrī Rīgas Motormuzejā pulksten 11.00. Darba kārtībā jautājumi par:
1) jauno pedagogu darba samaksas modeli profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs;
2) informācija par VIIS, MK noteikumu Nr.1036 pielikumu Nr.1;
3) sporta federāciju un sporta skolu, sporta klubu sadarbība, Latvijas Olimpiskās vienības mērķi un uzdevumi;
4) sadarbība ar Latvijas pašvaldībām un izglītības darbinieku arodbiedrību;
5) konferences "Education in and through Sport" prezentācija
6) pedagogu darba samaksa: MK noteikumi Nr.445.