Jaunatnes sporta fonds 2019

Šā gada 7.februāra valdes sēdē tika lemts par Jaunatnes sporta fonda (turpmāk - Fonds) darbību 2019.gadā, un tika grozīts Fonda Nolikums. Grozīto Nolikumu lasiet šeit. Nolikuma pielikumi pašlaik tiek izstrādāti.

Par turpmāko Fonda darbību LSIIDP biedri tiks informēti atsevišķi.

Ieskats jaunā internāta atklāšanā 11.10.18.

Šā gada 11.oktobrī, Rīgā, svinīgā ceremonijā tika atklātas Visvalža Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta kluba – sporta internāta jaunās telpas. Pašreiz sporta internātā, pieredzējušu treneru vadībā, brīvās cīņas mākslu apgūst jaunie sportisti no Pierīgas, Cēsīm, Gulbenes un Daugavpils. Sportistiem no drošināti treniņi, dzīvošana internātā, mācības vispārizglītojošā skolā, ēdināšana un rehabilitācija. Sporta internāta celtniecībā, iekārtošanā un darbības nodrošināšanā mūža darbu ieguldījis nopelniem bagātais cīņas meistars Visvaldis Freidenfelds.

FOTO: Juris Bērziņš - Soms
Foto no pasākuma šeit