Izsludināta pieteikšanās vasaras sporta veidu finansējumam 2018

Izsludināta pieteikšanās LSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" vasaras sporta veidu finansējuma saņemšanai 2018.gadam. Fonds piešķir līdzfinansējumu līdz 75% no kopējās izdevumu summas, bet ne vairāk kā 800 EUR sporta nometnēm, sporta inventāram, sacensībām viena gada laikā. Līdzfinansējums var tikt izlietots, summējot izlietojuma mērķus. Fonda ziedojuma saņemšanai sportistam ir jābūt iepriekšējās sezonas Latvijas čempionātu (jauniešu, junioru, pieaugušo) 1.-3.vietas ieguvējam. Līdzfinansējuma apmēru nosaka LSIIDP valde, izvērtējot fonda pieejamo finanšu apjomu, sportista sasniegumus, kā arī pieteikumu skaitu. Finansējuma saņemšanas nosacījumi un dokumentācija pieejama mājas lapas sadaļā "Jaunatnes sporta fonds". Peiteikumi ir jāiesniedz saskaņā ar Fonda Nolikumu. Tie pieteikumi, kas nebūs iesniegti saskaņā ar Fonda Nolikumu, netiks izskatīti.