Biedrības LSIIDP Projekta gaita, līgums Nr.01-25/119

Līdz 2017.gada 1.martam biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome" (turpmāk - LSIIDP) vēl nav uzsākusi izmantot piešķirtos līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un LSIIDP par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

Pieteikšanās JSF finansējumam vasaras sporta veidiem

Izsludināta pieteikšanās LSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" finansējumam vasaras sporta veidiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 31.janvāris. Pieteikumu izskatīšana līdz 20.februārim. Par rezultātiem tiks paziņots sportaskolas.lv mājas lapā.

Iesniedzamie dokumenti:
1) pieteikums,
2) tāme,
3) LRČ (pieaugušo, jaunatnes, junioru) 1.-3.vietas iegūto sacensību rezultāti uz 1 A4 lapas, atzīmējot pieteikto sportistu,
4) starptautisko sacensību rezultāti, uz 1 A4 lapas, atzīmējot pieteikto sportistu.

Pieteikuma, tāmes veidlapas šeit. Nolikums šeit.