Biedrības LSIIDP Projekta gaita, līgums Nr.01-25/119. JŪN

Līdz 2017.gada 1.jūnijam biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome" (turpmāk - LSIIDP) pateicoties valsts budžeta līdzekļiem (līgums Nr.01-25/119) ir spējusi kvalitatīvāk un operatīvāk noorganizēt četras valdes sēdes un daļlēji izmantojusi valsts budžeta līdzekļus daļējai LSIIDP semināra noorganizēšanai Jūrmalā šā gada 20.un 21.martā, kā arī iegādājusies biedrības darbam nepieciešamās kancelejas un  datortehnikas preces.

Par LSIIDP Biedru sapulci šā gada 23.maijā

Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes Biedru sapulce tiek sasaukta 2017.gada 23.maijā plkst. 12.00 viesnīcā “Baltvilla” Konferenču zālē, Senču prospekts 45, Baltezers, LV-2164.

Dienas kārtība:
1.      Ziņojums par LSIIDP 2016.gada pārskatu.
2.      LSIIDP valdes locekļu vēlēšanas.
3.      LSIIDP revidenta vēlēšanas.
4.      Jaunatnes sporta darba aktualitātes, IZM.
5.      Izglītības Kvalitātes valsts dienesta aktualitātes, IKVD.

LSIIDP biedriem valdes locekļu un revidenta kandidātus rakstiski pieteikt līdz šā gada 16.maijam!
Biedru sapulce tiek sasaukta pēc LSIIDP valdes lēmuma šā gada 2.maijā.

Valdes priekšsēdētāja                                                             Diāna Zaļupe

Biedrības LSIIDP Projekta gaita, līgums Nr.01-25/119

Līdz 2017.gada 1.martam biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome" (turpmāk - LSIIDP) vēl nav uzsākusi izmantot piešķirtos līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un LSIIDP par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā.