Par LSIIDP Biedru sapulci šā gada 23.maijā

Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes Biedru sapulce tiek sasaukta 2017.gada 23.maijā plkst. 12.00 viesnīcā “Baltvilla” Konferenču zālē, Senču prospekts 45, Baltezers, LV-2164.

Dienas kārtība:
1.      Ziņojums par LSIIDP 2016.gada pārskatu.
2.      LSIIDP valdes locekļu vēlēšanas.
3.      LSIIDP revidenta vēlēšanas.
4.      Jaunatnes sporta darba aktualitātes, IZM.
5.      Izglītības Kvalitātes valsts dienesta aktualitātes, IKVD.

LSIIDP biedriem valdes locekļu un revidenta kandidātus rakstiski pieteikt līdz šā gada 16.maijam!
Biedru sapulce tiek sasaukta pēc LSIIDP valdes lēmuma šā gada 2.maijā.

Valdes priekšsēdētāja                                                             Diāna Zaļupe

Biedrības LSIIDP Projekta gaita, līgums Nr.01-25/119

Līdz 2017.gada 1.martam biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome" (turpmāk - LSIIDP) vēl nav uzsākusi izmantot piešķirtos līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un LSIIDP par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā.

Pieteikšanās JSF finansējumam vasaras sporta veidiem

Izsludināta pieteikšanās LSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" finansējumam vasaras sporta veidiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 31.janvāris. Pieteikumu izskatīšana līdz 20.februārim. Par rezultātiem tiks paziņots sportaskolas.lv mājas lapā.

Iesniedzamie dokumenti:
1) pieteikums,
2) tāme,
3) LRČ (pieaugušo, jaunatnes, junioru) 1.-3.vietas iegūto sacensību rezultāti uz 1 A4 lapas, atzīmējot pieteikto sportistu,
4) starptautisko sacensību rezultāti, uz 1 A4 lapas, atzīmējot pieteikto sportistu.

Pieteikuma, tāmes veidlapas šeit. Nolikums šeit.