Darba kārtība

Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes seminārs š.g. 8.-9.jūnijā plkst. 12:00
Ogresgala pagastā, Ogres novadā - Brahmaņi viesu nams “Debesu bļoda

Semināra darba kārtība pielikumā:
pdfLSIIDP_darba_kārtība_08.-09.06.2016.pdf

Sporta skolu un sporta klubu direktori tiekas ar Izglītības un zinātnes ministru

LSIIDP 13.04.2016. m13.aprīlī viesnīcā “Radisson Blue Hotel Latvija” Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome (LSIIDP) un tās priekšsēdētāja Diāna Zaļupe rīkoja semināru sporta skolu un sporta klubu vadībai, kurā notika tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski. Galvenie diskusijas jautājumi bija par treneru darba algām jaunajā pedagogu darba samaksas modelī, kā arī jaunatnes sporta aktualitātes. Seminārā piedalījās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu – sporta skolu un sporta klubu – administrācijas pārstāvji, savukārt aktuālo informāciju sniedza Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis, IZM Sporta departamenta direktors Edgars Severs, Izglītības valsts kvalitātes dienesta un citu institūciju un organizāciju pārstāvji. Semināra foto iespējams apskatīt un lejuplādē šeit: https://failiem.lv/u/gnhb5kd2#_

Jaunatnes Sporta fonds

JSFApstiprināts
LSIIDP valdes sēdē
 11.09.2019. 

 


„Jaunatnes sporta laureāts 2019”
NOLIKUMS


1.NOSAUKUMS
1.1. Biedrības LSIIDP “JAUNATNES SPORTA FONDS” (turpmāk tekstā – Fonds).

2.FONDA DARBĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN TIESĪBAS
Fonds ir dibināts ar mērķi piesaistīt līdzekļus valsts jaunatnes sporta attīstībai, jaunatnes sporta popularizēšanai, sporta veidu attīstības sekmēšanai. Fonds piesaista ziedojumus, dāvinājumus, budžeta līdzekļus un savus līdzekļus. Fonda uzdevums ir sniegt atbalstu:
2.1. Latvijas jaunatnes sportistiem un treneriem;
2.2. Jaunatnes sporta treneru, sporta skolu, klubu administrācijas darbinieku, sporta darba organizatoru tālākizglītībai un citām svarīgām sporta jomām.

3.FONDA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Fonds ir dibināts uz nenoteiktu laiku.

4.FONDA ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA
4.1.Fonds ir LSIIDP struktūrvienība.
4.2.Fonda lēmējvara ir LSIIDP valde.
4.3.LSIIDP valdes sēde ir augstākā Fonda lēmējinstitūcija.

5.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
5.1.Nolikums nosaka kārtību, kādā biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome” (turpmāk - LSIIDP) organizē konkursu „Jaunatnes sporta laureāts 2019” (turpmāk – Konkurss).
5.2.
Konkursa ietvaros tiek apbalvoti valsts labākie jaunie sportisti un viņu treneri par sasniegumiem starptautiskā mēroga sporta sacensībās un ieguldījuma sporta nozares attīstībā.
5.3.Konkursa pieteikumus iesniedz elektroniski: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
5.4.Konkursa mērķis ir izvērtēt sporta skolu, sporta klubu, sportistu, treneru, komandu (turpmāk – Pretendenti) sasniegumus sportā, izteikt atzinību, veicināt sportistu un treneru atpazīstamību un motivēt sportistus turpmākajai rezultātu.
5.5.Paziņojumi par Konkursu un tā rezultātiem tiek publicēti tīmekļa vietnē: www.sportaskolas.lv
5.6.Konkursa balvu pasniegšanas ceremonija notiks 2019.gada novembrī / decembrī (laiks un vieta tiks paziņota).

6.KONKURSA NOMINĀCIJAS
6.1.Konkursa kārtībā tiek noteiktas šādas nominācijas: “ Labākais sportists”, “Labākais treneris” , “Paraugs sportā”.

7.PRETENDENTI UN TO IZVIRZĪŠANA
7.1.Nolikuma 7.punktā minēto nomināciju Pretendenti var būt sporta organizāciju sportisti: no 16 līdz 23 gadu vecuma un agrīnajos sporta veidos vecumā no 14 gadu vecuma, kuri gadā sasnieguši augstus sportiskos rezultātus un viņu treneri. Nominācijā “Paraugs sportā” tiek apbalvots treneris, sporta darbinieks par ieguldījumu sporta attīstībā novadā, valstī.
7.2.Pretendentus izvirza un pieteikumus iesniedz Sporta skolu un sporta klubu vadītāji.
7.3.Pieteikumi (pielikumi Nr.1 un vai Nr.2) jāiesniedz līdz 2019.gada 1. novembrim, ar norādi Konkursam „Jaunatnes sporta laureāts 2019”. Pieteikumam pievieno foto vai videomateriālus sūtīt.
7.4.Nepilnīgi vai neskaidri aizpildīti pieteikumi netiks vērtēti.

8.LAUREĀTU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA
8.1.Pieteikumus izskata un nominācijas atbalsta LSIIDP valde.
8.2.Valde izskata tikai termiņā iesniegtos pieteikumus.
8.3.Valde pēc vērtēšanas nosacījumiem nosaka laureātus un balvu sadali pēc pieejamā finansējuma noteiktajā apjomā.
8.4.Pieteikumu izvērtēšanas termiņš līdz 2019.gada 15.novembrim LSIIDP valde izvērtē saņemtos pieteikumus.
8.5.Ja valdes locekļi ir personīgi ieinteresēti kādā no iesniegto pieteikumu izskatīšanas, viņi par to informē pārējos un nepiedalās pieteikuma izskatīšanā.
8.6.Nominētie laureāti saņem speciālo balvu „Jaunatnes sporta laureāts 2019” un naudas balvu.

LSIIDP "Jaunatnes sporta fondam" saistošie dokumenti:

Pielikums Nr.1 "Labākais sportists", "Labākā komanda"

Pielikums Nr.2 "Paraugs sportā"

pdfNolikums_Jaunatnes_sporta_laureatam_2019.pdf