LSIIDP seminārs šā gada 21.septembrī

Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes seminārs sdadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju šā gada 21.septembrī Rīgas Motormuzejā pulksten 11.00. Darba kārtībā jautājumi par:
1) jauno pedagogu darba samaksas modeli profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs;
2) informācija par VIIS, MK noteikumu Nr.1036 pielikumu Nr.1;
3) sporta federāciju un sporta skolu, sporta klubu sadarbība, Latvijas Olimpiskās vienības mērķi un uzdevumi;
4) sadarbība ar Latvijas pašvaldībām un izglītības darbinieku arodbiedrību;
5) konferences "Education in and through Sport" prezentācija
6) pedagogu darba samaksa: MK noteikumi Nr.445.

Izsludināta pieteikšanās "Jaunatnes sporta fonda" ziemas sporta veidu finansējumam

Izsludināta pieteikšanās LSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" ziemas sporta veidu finansējuma saņemšanai 2016.gadam. Fonds piešķir līdzfinansējumu līdz 75% no kopējās izdevumu summas, bet ne vairāk kā 800 EUR sporta nometnēm, sporta inventāram, sacensībām viena gada laikā. Līdzfinansējums var tikt izlietots, summējot izlietojuma mērķus. Fonda ziedojuma saņemšanai sportistam ir jābūt iepriekšējās sezonas Latvijas čempionātu (jauniešu, junioru, pieaugušo) 1.-3.vietas ieguvējam un vēlama iepriekšēja pieredze starptautiskās sacensībās. Līdzfinansējuma apmēru nosaka LSIIDP valde, izvērtējot fonda pieejamo finanšu apjomu, sportista sasniegumus un kvalifikāciju, kā arī pieteikumu skaitu. Finansējuma saņemšanas nosacījumi un dokumentācija pieejama mājas lapas sadaļā "Jaunatnes sporta fonds".