Ierobežojumi mācību - treniņu darbam 17.10.-06.11.2020.

2020.gada 13.oktobrī valdībā apstiprināti noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"", kas paredz ierobežojumus organizētiem sporta treniņiem un sacensībām.

Informāciju par Sporta treniņu organizēšanu un atsevišķu nosacījumu piemērošanu skatieties šeit: 

pdfIerobežojumi_17.okt_6.nov_sports.pdf.

Latvijas Antidopinga konferences programma

LKF un Latvijas Antidopinga birojs ar prieku atgādina, ka š.g. 5. jūnijā 2. Patiess Sports konference notiks tiešsaistē. Pirmo reizi! Konferences dalībnieki saņems apliecības treneru resertifikācijai 4 akadēmisko stundu apmērā piedaloties tiešsaistes konferencē. Pēc katras no lekcijām dalībniekiem būs 2 min laikā jāatbild uz 2-3 jautājumiem par lekcijā dzirdēto. Vairāk informāciju saņems visi reģistrētie tiešsaistes konferences dalībnieki.