SWIM: TM2 Zuera, Spānija

Erasmus+ Sports projekta SWIM (Sports with Meaning), kura ietvaros vēl nesen norisinājās SWIM izaicinājums Latvijā, 5.un 6.jūnijā notika gan līdzīgs izaicinājums mūsu Spānijas partnera organizācijā Colegio San Gabriel Zuera, gan arī otrā straptautiskā sanāksme at visiem projekta partneriem - Türkiye Okul Sporları Federasyonu (Turcijas Skolu sporta federācija), Futbolo mokykla klubas Lituanica (Futbola klubs Lituanica, Lietuva), un jau pieminētā Svētā Gabriēla koledža.
Projekta partneri sanāksmes ietvaros izveidoja digitālu sacensību segmentu, kā arī iezīmēja skriešanas trasi 2,2 km garumā dabā, koledžas audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem, ko nākamajā dienā veica arī visa projekta komanda.
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūra
🇪🇺Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

   

SWOST: Pašnovērtējuma rīks

Erasmus+ Sports projekta "Sports bez seterotipiem" galvenais intelektuālais iznākums ir pašnovērtējuma rīka izstrāde dzimumu vienlīdzības draudzīguma noteikšanai dažādās sporta organizācijās. Ir pienācis tas brīdis, kad aplikācjas beta versija ir izstrādāta, un mēs - projekta SWOST komanda, esam gatavi atrādīt projektā paveikto plašākai publikai un ieinteresētajām pusēm. Aplikācijas alfa versija tika testēta projekta partneru vidē, un visas dalībvalstis aktīvi komentēja un deva priekšlikumus aplikācijas uzlabošanai un draudzīgākam izskatam.
Pašnovērtējuma rīks piedāvā četrus līmeņus - zelta, sudraba, bronzas un koka, dzimumu vienlīdzības draudzīguma pakāpes un statusa noteikšanai sporta organizācijās. Atbilstoši iegūtajam statusam, sporta organizācijas saņem vienu no četru līmeņu etiķētēm. 
Visas ieinteresētās sporta organicācijas ir aicinātas iepazīsties ar projekta SWOST pašnovērtējuma rīku, to latviešu valodā aizpildot ŠEIT. Protams, katrai organizācijai ir iespēja aizpildīt pašnovērtējuma rīku jebkurā citā no 9 pieejamām projekta partneru valodām.

Nat_flow: pirmā transnacionālā sanāksme Leidā (Spānija)

9. un 10.februārī Leidā (Spānija) notika pirmā starptautiskā sanāksme projekta Dabiska kustība (Natural Flow) ietvaros. Sanāksmes galvenais mērķis bija noteikt vadības un uzraudzības sistēmas, izstrādāt vadības dokumentāciju. Tā sastāv no dažādiem vadības dokumentiem un veidnēm - publikāciju kārtība, anketēšanas veidnes, vecāku atļaujs veidne, atgriezeniskās saites veidne u.c. Projekta konsorcijs strādāja arī pie projekta programmas dizaina izstrādes.

Sanāksmes darba kārtībā bija iekļauti tādi aktuāli jautājumi kā vadības sesijas, kurās projekta koordinators izskaidroja un instruēja projekta partnerus par dažādiem detalizētiem projekta gaitas jautājumiem. Projekta partneri apsprieda uzraudzības ziņojuma veidu un uzraudzības ziņošanas kārtību, izmantojot AdminProject platformu. Koordinators - La Cristaleria, rīkoja arī tehniskās sesijas par aktivitāšu realizēšanu (pētījums un projekta programma) ar galveno projekta treneri, kas vadīs projekta programmas izstrādi. Turklāt tika apspriesti sadarbības tīklu veidošanas un stiprināšanas pasākumi, lai organizācijas saskatītu kopīgus punktus turpmākai sadarbībai.

Fotogrāfijas no sanāksmes skatieties ŠEIT.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

No_Limits: pirmā transnacionālā sanāksme

No 21. līdz 22.martam tikko uzsāktā projekta "No_Limits: Sports for Gifted Youth" (Bez robežām: sports apdāvinātajiem bērniem) partneri tikās Saragosā (Spānija) pirmajā starpvalstu sanāksmē. Pirmās šāda veida sanāksmes ir vissvarīgākās, un tajās bieži vien tiek noteikta nots visam projekta dzīves ciklam.

Sanāksmes galvenie mērķi bija vienoties / apstiprināt uzdevumu sadali starp partneriem, laika grafiku, uzraudzības un pamatojuma noteikumus, kvalitātes kritērijus visiem dalībniekiem un EK atpazīstamības politiku. Šajā sanāksmē tika panākta vienošanās par dažādām galvenajām darbībām (kvalitātes nodrošināšana, progresa uzraudzība, atskaišu izstrāde, potenciālā riska identificēšana) un par to atbildīgie komandas locekļi. Turklāt šajā sanāksmē koordinators iepazīstināja ar projekta veidņu un rīku komplektu dažādām darbībām (ziņošana, uzraudzība, izplatīšana, saziņa), un pēc iespēju apspriešanas tika pieņemti galīgie lēmumi.

Nu ko, ķersimies pie darba!

Foto no sanāksmes šeit.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.