No Limits: treneru seminārs 22.05.2024.

Šā gada 22.maijā norisinājās Erasmus+ Sports projekta "NO LIMITS: Sports for Gifted Youth" jeb "Bez robežām: sports apdāvinātiem jauniešiem". Seminārā trenerus iepazīstinājām ar galveno projekta tematiku un tādiem terminiem kā intelektuālā apdāvinātība, apdāvināto bērnu piedalīšanās fiziskajās aktivitātēs un sportā, ko par apdāvinātību un sportu saka zinātne, kā arī pastāstījām par projekta mērķiem un līdz šim sasniegto.
Pieaicinātais eksperts Valdis Melderis deva savu artavu par komunikāciju un pieeju.
Bijām priecīgi par aktīvo 37 treneru līdzdalību seminārā, ko mums būs iespēja atkārtot padziļinātāk un izvērstāk projekta noslēguma konferencē šā gada novembrī.

🇪🇺 Projekts "NO LIMITS: Sports for Gifted Youth" ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

SWIM: Rokasgrāmata

Erasmus+ projekta Rokasgrāmata pieejama piecās valodās:

Latviešu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Latvian.pdf
Angļu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_English.pdf
Turku valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Turkish.pdf
Spāņu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Spanish.pdf
Lietuviešu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Lithuaninan.pdf

🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺
 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.


SWIM: Trešā starptautiskā sanāksme Antālijā, Turcija

15.un 16.decembrī tika veiksmīgi aizvadīta Erasmus+ Sports projekta "Sports With Meaning" (SWIM) trešā starptautiskā sanāksme Antālijā, Turcija, kopā ar projekta partneriem no Turcijas, Spānijas un Lietuvas. Šajā projektā Latvija ir vadošais partneris un koordinators.
Projekta partneri parakstīja Saprašanās memorandu par projekta idejas dzīvošanas ilgtspēju, kā arī nostiprināja projekta Ilgtspējas plānu, kas ir viens no četriem projekta plāniem.
Tika salikti visi pēdējie punktiņi uz visiem "I" un iesākta projekta gala atskaites sagatavošana.

Projekta koordinators: LSIIDP
Projekta partneri: Svētā Gabriela skola Spānijā, Futbola skola Lituanika Lietuvā, Turcijas Skolu sporta federācija.

🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

   

Nat_flow: otrā starptautiskā projekta partneru sanāksme 07.-08.12.2023.

Noslēgumam tuvojas Erasmus+ Sports projekts "Natural Flow" tuvojas noslēgumam. Kā pati pēdējā projekta aktivitāte ir starptautiskā projekta partneru sanāksme Belgradā, Serbija, 2023.gada nogalē no 7.-8.decembrim. Jau pavisam drīz dalīsimies ar projektā izstrādāto Rokasgrāmatu, kas jau tapusi kopējā projekta valodā - angļu, un pašlaik partneri intensīvi to tulko savās nacionālajās valodās - spāņu, serbu un latviešu. Rokasgrāmata būs pieejama visu projekta partneru mājas lapās nacionālajās valodās un angļu valodā.
Sanāksmes laikā tika izdarīti secinājumi par projekta vadību, finanšu uzraudzību, virzību, sasniegumiem, izaicinājumiem. Lielu pateicību izsakām projekta galvenajai pētniecei Celiai Marcen no Saragosas universitātes Spānijā, kas bija galvenais dzinulis projekta Rokasgrāmatas tapšanā akadēmiski augstā līmenī.