Tikšanās Nr.2 WoW Europe

2021.gada 13.janvārī notika otrā tiešsaistes tikšanās ar WoW Europe projekta dalībniekiem. Šajā sanāksmē tika apskatīti pašreizējie organizatoriskie jautājumi un galvenokārt ceļošanas iespējas uz atlikto atklāšanas konferenci Rumānijā. Sanāksme klātienē, uz ko mēs visi - dalībnieki no Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Maķedonijas, Portugāles, Slovēnijas, Spānijas un Turcijas - ceram ierasties drīz! Šis ir vienīgais projekts, kurā LSIIDP piedalās liela mēroga bezpeļņas Eiropas pasākumu kategorijā. Pagājušajā gadā visā Eiropas Savienībā tika apstiprināti tikai 14 šādi projekti, tostarp mūsu vadošā partnera no Rumānijas WoW Europe projekts.