SWoSt - Sports bez stereotimpiem 15.12.2020.

LSIIDP piedalās Erasmus+ Sporta lielās sadarbības projekta "Sport without Stereotypes" partnerībā ar atbalsta saņēmēju no Itālijas. Projekta prioritātes ir: 1) apkarot vardarbību un apkarot rasismu, diskrimināciju un neiecietību sportā un 2) veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā. Galvenais uzdevums, kas jāveic projekta dzīves cikla laikā, ir izstrādāt, pārbaudīt un Eiropas līmenī izplatīt tiešsaistes rīku kopumu, kuru mērķis ir sniegt pašnovērtējumu un vadību sporta klubiem un sporta asociācijām, lai uzlabotu viņu dzimumu politiku un izpratni par to. Visi projekta partneri 15.decembrī pirms oficiālā projekta sākuma piedalījās tiešsaistes sanāksmē.

Projekta pamatojums

Jauniešu sporta izglītības jomā iemesli, kāpēc bērni un jaunieši izvēlās sporta aktivitātes, bieži vien nav saistīti ar vecāku un ģimeņu izpratni par paša sporta faktiskajām priekšrocībām. Uz dzimumu balstīta domāšana un dzimumu stereotipi parasti ir vieni no galvenajiem kritērijiem, kas nosaka tā sauktos “vīriešu sporta” un “sieviešu sporta” veidus. Dzimumu stereotips ir iepriekš pieņemtu ideju vai uzskatu kopums, parasti negatīvs, pārāk vispārināts, visiem grupas locekļiem vai lielākajai daļai, pamatojoties uz viņu piederību šai grupai. Sportā tas redzams, kad kāda darbība patiesībā nav pieejama visiem cilvēkiem dzimumu atšķirību dēļ. Sieviešu sports un vīriešu sports tiek pakļauti spēcīgam stereotipam, kas palielina nepareizu sporta pievienotās vērtības interpretāciju.

Papildus plaši izplatītajai izpratnei par sporta lomu dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā, nav izteiktas praktiskas pieejas standartizētas metodoloģijas ziņā, lai mazinātu dzimumu stereotipu riskus Eiropas vietējās sporta asociācijās un sporta izglītības iestādēs, kurām tā savukārt būtu jāpārnes uz iespējamās labās prakses gala saņēmējiem (bērniem, jauniešiem, vecākiem). Lai gan ir daži izmēģinājuma gadījumi, ko arī finansē ES, joprojām ir svarīgi stiprināt visu ieinteresēto pušu izpratni, lai apvienotu visu iepriekšējo pozitīvo pieredzi ar mērķtiecīgu standartizētu pieeju.

Lielākā daļa instrumentu un pasākumu, kas līdz šim ir pieņemti sportā starptautiskā un nacionālā līmenī, galvenokārt ir vērsti uz dzimumu līdztiesību un galvenokārt augstākā līmeņa vadībā vai sporta pārvaldes struktūru organizācijās un komitejās. Parasti tie uzsver dzimumu līdzsvara nepieciešamību profesionālo sporta administrāciju un pārvaldes struktūru vadībā, kā arī dzimumu līdztiesību treneru darbā. Šie pasākumi ir labs sākumpunkts, lai garantētu dzimumu līdztiesības aspekta izplatīšanos sportā, jo tie darbojas sistēmas augšgalā. Neskatoties uz to, efektīvas izmaiņas, kas vērstas uz gala labuma saņēmējiem sporta jomā, mūsdienās ir likumsakarīgs un nenovēršams nākamais problēmu cīņas solis.

Ģimenes, vecāki, treneri un arī jaunieši būtu jāiesaista jaunā pieejā, kas orientēta uz citām vērtībām nevis parastajiem dzimumu stereotipiem sporta izvēles pamatā. Faktiski, tas nav nekas jauns, ka sievietes nodarbojas ar sportu, ko parasti uzskata par “vīriešu sportu”, un otrādi, pat ja sporta asociācija nav gatava akceptēt netradicionālu sporta pieprasījumu. No otras puses, tie, kas vēlas iegūt plašāku sporta pieredzi, faktiski ir homofobijas un diskriminācijas mērķi, un tādējādi tiek kavēta jauniešu un viņu ģimeņu brīva sporta veida izvēle.

Mērķa zona & labuma guvēji: jaunieši, vecāki, sporta organizācijas, treneri, sporta izglītības iestādes, skolas.

Vispārējais mērķis

Projekta galvenais mērķis ir cīnīties pret dzimumu stereotipiem un jebkādu diskrimināciju, kas balstīta uz seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti sportā. Projekta tiešais mērķis ir radīt pārmaiņas sportā Eiropas sporta asociācijās, kas ietekmēs jauniešu uzskatus par dzimumu lomām un mazinās dzimumu stereotipus, izveidojot tiešsaistes rīku komplektu, kura mērķis ir sniegt pašnovērtējumu un vadību klubiem un sporta asociācijām, lai uzlabotu dzimumu līdztiesības politiku un izpratni. Šie rīki tieši nosaka “kvalitātes marķējuma” un ar to saistītās “čartera zīmes” definēšanu organizācijām, kas atbilst minimālajiem standartiem.

Šie rīki ļaus sporta organizācijai novērtēt progresu, cīņā ar dzimumu stereotipu ietekmi uz sportistiem, jauniešiem un ģimenēm saistībā ar sporta nodarbībām un sporta veidu izvēli.

Galvenā pieeja ir esošo instrumentu pārzināšana, lai novērstu dzimumu stereotipu diskrimināciju citās jomās nevis sportā un pēc pienācīgas precizēšanas tos pārnestu uz sportu.

Konkrētie rezultāti: vīriešu un sieviešu līdzdalības palielināšana sportā, kas parasti tiek iedalīts kā sieviešu vai vīriešu sports; uzsvērt labās prakses; izveidot pašnovērtēšanas rīku, kas varētu vadīt sporta organizācijas, praktiski uzlabojot dzimumu līdztiesību.

Ilgums: 36 mēneši 01.01.2021. - 31.12.2023.