SWoSt TM1 18.01.2021.

Pirmdienas rītā, 2021.gada 18.janvārī, SWoSt projekta galvenais partneris tiešsaistē vadīja savu pirmo transnacionālo sanāksmi, taču sākotnēji tai bija paredzēts notikt Prato, Itālijā. Tagad projektu var oficiāli uzskatīt par atklātu. Visi vienpadsmit projekta partneri no deviņām valstīm ir ļoti pieredzējuši un spēcīgi savās jomās:

 • Centro Studi “Cultura Sviluppo” - CSCS (Itālija)
 • Centro Giovanile di Formazione Sportiva - CGFS (Itālija)
 • Università di Verona - UNIVR (Itālija)
 • Vrije Universiteit Brussel - VUB (Beļģija)
 • University of Montenegro (Montenegro)
 • Lapland University (Somija)
 • Association Gestion Institut Libre d'Education Physique Supérieure - AGILEPS (Francija)
 • University of Belgrade (Serbija)
 • Kahrmanmaras Sutcu Imam Universitesi - KSU (Turcija)
 • Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome - LSIIDP (Latvija)
 • UEFA Foundation for Children - UEFA (Šveice) 

Projekta atklāšanas sanāksmes galvenais mērķis bija: 1) izrunāt projekta mērķus un sagaidāmo, 2) detalizēti noteikt projekta partnera lomas un aktivitātes un 3) projekta partneru iespēja tikties vienam ar otru, kaut arī tikai tiešsaistē.

Atklāšanas sanāksmē tika apspriesta arī projekta īstenošana, detalizēts darba plāns, projekta aktivitāšu plānošana un projekta partneru organizācija, kā arī katra partnera pienākumi un rezultāti.

Tikšanās laikā partneri apsprieda tīmekļa lapas izstrādi, lai pārvaldītu projekta komunikācijas rīka stratēģijas. Īpaša uzmanība tika pievērsta administratīvajiem jautājumiem un finanšu noteikumiem, kā arī projekta uzraudzības un kontroles sistēmai un ziņojumu veidlapām.

Atklāšanas sanāksmes laikā projekta partneri apsprieda partnerības līgumu, lai detalizēti pārvaldītu partneru lomas, aktivitātes un pienākumus. Vienlaikus atklāšanas sanāksmē tika izstrādāta projekta uzraudzības un kontroles sistēma, lai sniegtu norādījumus un palīdzību projekta partneriem pareizai projekta īstenošanai saskaņā ar ES administratīvajiem un finanšu noteikumiem. Tika izrunāti arī atskaišu iesniegšanas kritēriji un pienākumi.

Partnerības un gala saņēmēju iesaistīšana projektā: