SWoSt sanāksme #5_08.04.2021.

Dienu pirms ikmēneša SWOST komandas sanāksmes WP2 komanda tikās atsevišķā sanāksmē, lai sagatavotu ziņojumu pārējai SWOST komandai. Ziņojuma darba galvenā ideja bija koncentrēties uz dzimumu līdztiesību, papildinot vēl divu šobrīd aktīvu projektu idejas: TWOST un FREACO, kas kopā no 3 projektiem veido 22 partnerus.

Mērķi:
1. Identificēt visus zinātniskos pētījumus un iespējamos līdzīgu projektu rezultātus (t.i., labu praksi), kas par dzimumu stereotipiem sportā jau ir realizēti ES kontekstā, un
2. Apvienot visu iepriekšējo pozitīvo pieredzi ar mērķtiecīgu standartizētu metodoloģisko pieeju. Viens no labās prakses piemēriem, kas jau atklāts projekta priekšlikuma sagatavošanas laikā, ir projekts ALL IN: Ceļā uz dzimumu līdztiesībām sportā.
3. Dzimumu stereotipa definēšana kā pirmais metodiskais solis. Lai definētu dzimumu stereotipu, ir nepieciešams:

  • definēt vārdu ‘dzimums’, pēc tam
  • definēt jēdzienu “dzimuma identitāte”, tālāk
  • noteikt dzimumu stereotipus, un visbeidzot
  • definēt jēdzienu “dzimuma stereotipi projektā SWOST”.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tika rosināta diskusija par SWOST WP2 metodoloģijas sākotnējo versiju:

  • UNIVR koplieto sākotnējo versiju (ar to iepazīstina nākamajā ikmēneša SWOST tiešsaistes sanāksmē maijā).
  • VUB, CSCS, ILEPS, MONTENEGRO UNIVERSITĀTE, Lapzemes Lietišķo zinātņu universitāte to pārskata.
  • Tas tiek koncentrēts uz dzimumu stereotipu novērtēšanu un pretstatīšanu sportā.
  • Šis būs mūsu pirmais solis metodikas izstrādē.
  • Visu partneru iesaistīšanās ir ļoti vēlama!