SWoSt Vietējā sanāksme #3 26.03.2021

Dienu pēc otrās vietējās tikšanās ar visiem LSIIDP biedriem projekta SWOST Latvijas komandas dalībnieki Sandija Zaļupe un Kaspars Sakniņš tikās vēl vienā sanāksmē, lai analizētu iegūto informāciju. Dokumenti, ar kuriem strādāja SWOST Latvijas komandas pārstāvji, bija šādi:

1. Pētījums "Dzimuma aspekta ietekmes analīzes valsts un pašvaldības budžeta procesos" 2017, kas pēta arī dzimumu līdztiesības jautājumus, kas saistīti ar sportu, pie kā jāturpina strādāt, lai visdrīzākajā laikā WP2 vadītājam un projekta koordinatoram varētu ziņot par rezultātiem.

2.
Video "Dzimumu līdztiesība sportā: Vai vīriešu sporta veidi medijos ir redzamāki nekā sieviešu?" 2017, kas aplūko pašreizējo situāciju ne tik vien Latvijā, bet arī Lietuvā.

3. Raksts "Sieviete sporta pasaulē — stereotipu laušana" 2017, intervija ar bijušo Latvijas Vieglatlētikas prezidenti Inetu Radēviču.

4. Raksts "Sievietes sportā: seksisms, vienlīdzība vai godīgums?" 2018, par seksisma aizdomām tenisā un pludmales volejbolā.

5. Centrālās statistikas pārvaldes analīze "Dzimumu līdztiesības rādītāji Centrālā statistikas pārvalde" 2019, par sešām jomām: izglītība, nodarbinātība, sociālā drošība, vara, vardarbība, veselība. Aplūkojot datus par varu saistībā ar ievēlēto sieviešu un vīriešu īpatsvaru Latvijas Saeimā, vīriešiem tas ir vairāk nekā divas reizes lielāks, kas novērojams arī Latvijas sporta funkcionāru vidū.

6. Pētījums
"Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās" 2003, kur starp dažādiem faktiem par dzimumu līdztiesību sportā fiksē sportiska dzīvesveida popularizēšanu, kas saistīta tikai ar viena dzimuma - vīriešu, dzīvesveidu un veselību.

7. Pētījums
"Dzimumu līdztiesības principu integrēšana mācību grāmatās" 2005, kas identificē nevienādas prasības skolas sporta stundās mazākajās klasēs starp meitenēm un zēniem.

8.Projekts Erasmus+ Sports (579709-PPE-1-2016-2-EL-SPO-SCP) "Godīga spēle un gandarījums sportā" 2017, ar projekta partneriem no Latvijas, Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas. Latviešu valodas versija identificē, ka dzimumu līdztiesība sportā ir tieši saistīta ar dzimumu hierarhiju sabiedrībā. Viens punkts, kam ir īpaši nepieciešama treneru uzmanība, ir risks radīt stereotipus starp vīriešu un sieviešu sporta aktivitātēm, kad zēni izvēlas piedalīties tā saucamajā „sieviešu” sportā (piemēram, slidošana, vingrošana). Kaut kas līdzīgs notiek ar meitenēm, kas jūt spēcīga aicinājumu pret „vīriešu sportu” (piemēram, futbolu, cīņas sportu).

9. Kvalitatīvais pētījums "Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem" 2001, attiecībā uz izglītības jomu un "zēnu sportistu" atzīšanu, un negodīgu attieksmi pret sievietēm septiņcīņā un vīriešiem desmitcīņā.

10. Video "Salauzt stereotipu" 2021, kurā Latvijā pazīstama Brīvās cīņas trenere saka: "Es gribu salauzt stereotipu, ka ar cīņu var nodarboties tikai zēni. Ar cīņu var nodarboties arī meitenes. Cīņa attīsta spēku, izturību, veiklību, lokanību, koordināciju, raksturu un disciplīnu. Tas ir nepieciešams arī sievietēm un meitenēm,” ir pārliecināta brīvās cīņas trenere Irina Petrova no Daugavpils."

11. Pētījums par "Gender Equality in the Media" (Latv.val. "Dzimumu vienlīdzība sport medijos") 2021, kur Starptautiskā Tenisa federācija (ITF) izskata sporta dzimumu līdztiesību visos plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos. Pētījums pasūtīts kā daļa no "ITF Advantage All" dzimumu līdztiesības stratēģijas. Secinājumi skaidri atklāj vīriešu un sieviešu nevienlīdzību spēlētāju attēlojumā.

12. Raksts par "COVID-19, women, girls and sport: Build back better" (Latv.val. "Covid-19, sievietes, meitenes un sports: pagātnē bija labāk") 2020, atklājot, ka sievietes un meitenes jau tagad vairāk izjūt COVID-19 ietekmi dzimumu nevienlīdzības dēļ daudzās dzīves jomās, un tas atspoguļojas arī sportā. Tajā sniegti galvenie ieteikumi dažādiem sporta ekosistēmas dalībniekiem, lai nezaudētu sieviešu un meiteņu ieguvumus sportā.

13. Izglītības un zinātnes minsitrijas Darba grupas pētījums par "Sporta finansēšanas modeļa pilnveidi" 2021, kas skar arī dzimumu vienlīdzības jautājumu. Sporta federācijas būtu uzskatāmas par pamata vienību nacionālajā sportā un, ņemot vērā lielo skaitu atzīto federāciju, te būtu īpaši jārūpējas par to, lai visiem tiktu nodrošinātas vienādas iespējas, tomēr apkopotie pētījuma dati neliecina par vienlīdzību. Šī darba grupa joprojām strādā pie šī pētījuma pilnveides un ieviešanas dzīvē.