SWOST: Transnacionālā tikšanās #1, Montekatīni, Itālija

Šodien - 1.oktobrī Talsu Novada Sporta Skola direktors un LSIIDP Valdes loceklis Kaspars Saknins un LSIIDP projektu vadītāja Sandija Zalupe piedalās Erasmus+ Sports projekta Sports bez stereotipiem pirmajā transnacionālajā sanāksmē Itālijā, kur tiek risināti būtiski jautājumi saistībā ar projekta metodoloģijas izstrādi tālākai virzībai uz galvenā intelektuālā iznākuma - tiešsaistes aplikācijas, izstrādi, ar ko būs iespējams novērtēt dzimumu vienlīdzību sporta organizācijās.

Skatieties transnacionālās sanāksmes gaitu ŠEIT.