BMX: Top apmācību programma BMX treneriem 01.04.2022

Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome (LSIIDP) kopā ar vēl 5 ar sporta jomu un, konkrēti, riteņbraukšanu, saistītām Eiropas organizācijām piedalās Erasmus+ programmas BMX projektā “Trenēties, lai uzvarētu” (“Training to Win”). Šobrīd projektā notiek intensīvs darbs, izstrādājot apmācību kursu BMX treneriem, kas būs atvērtās izglītības resurss, tātad pieejams visiem šajā sporta veidā iesaistītajiem interesentiem Latvijā un visā Eiropā. Apmācību programma būs kā rokasgrāmata treneriem, īpaši tiem, kuri no braucēja statusa vēlas pāriet trenera pozīcijā un ir ar bagātīgu praktiskā pieredzi, bet nepieciešams papildināt un nostiprināt teorētisko zināšanu bāzi šajā sporta veidā.


Apmācību kurss ietvers vairākas sadaļas. Pirmās sadaļas tēmas būs veltītas teorētiskajām vispārējām kompetencēm sportā, tostarp, psiholoģijai, pedagoģiskajām metodēm u.c. Otrajā daļā tiks iekļauts specifisks, tieši BMX sportam nepieciešamais saturs par fizisko sagatavotību, sporta veida noteikumiem, tehniku, taktiku, psiholoģiskajiem aspektiem. Trešā sadaļa būs veltīta praksei, kurās visas iegūtās teorētiskās zināšanas pielietojamas praktiskajos treniņos.

“Latvijā ir spēcīgi iesakņojušās BMX tradīcijas. Mums ir lieliski braucēji, kuri guvuši augstus sasniegumus Eiropas un pasaules mērogā, motivēta jaunā paaudze, zinoši, entuziasma pilni treneri, kā arī atbildīgi sacensību organizatori un tiesneši. Esam spēcīgi un konkurētspējīgi šajā sporta veidā, tāpēc savās zināšanās un prasmēs varam dalīties, veidojot apmācību programmu treneriem visā Eiropā,” stāsta LSIIDP projektu vadītāja Sandija Zaļupe.

Savu pienesumu apmācību programmas tapšanā un projektā kopumā sniedz BMX jomas profesionāļi, viņu vidū Valmieras Sporta skolas, BMX kluba “Tālava” un Valmieras Augstas klases sportistu sagatavošanas centra (AKSSC) treneris Olafs Lakučs, braucējs un vienlaikus Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris Renārs Auga. Viņš arī projekta vēstnieks, kas ar savu pieredzi, izaugsmi un sasniegumiem spēj rādīt piemēru jaunajiem braucējiem, ka līdzteku sporta karjerai nozīmīga ir arī izglītības iegūšana. Sportista vizītkarte pieejama šeit

Līdz šim projektā ieguldīts pamatīgs sagatavošanās darbs apmācību kursa izstrādāšanai. Veikts pētījums Eiropas mērogā, tostarp Latvijā, aptaujājot BMX trenerus, sportistus, sporta sacensību organizatorus, lai noskaidrotu viņu vajadzības, vēlmes, attieksmi, viedokli un priekšlikumus sekmīga, rezultatīva treniņu procesa norisei. Savukārt pērn rudenī tūlīt pēc BMX Eiropas kausa sacensībām, dažādu vecuma grupu sportisti, ieskaitot elites braucējus, no Latvijas, Spānijas, Portugāles un Slovākijas tikās Portugāles pilsētā Anadijā, lai projekta ietvaros veiktu fizisko testu jeb tā sauktā “Baterijas testa” sēriju. Testēšanu organizēja projekta galvenais partneris Saragosas BMX skola Spānijā CLUB BMX School Zaragoza, kā arī projekta dalībnieki - Portugāles Riteņbraukšanas federācija Federação Portuguesa de Ciclismo un Saragosas Universitāte Universidad San Jorge. Iegūtie rezultāti ir apkopoti, analizēti, tiek tulkoti visās projekta dalībvalstu valodās un kalpo par pamatu apmācību kursa veidošanai.

Projekta mērķis ir veicināt izglītību sportā, īpašu uzmanību veltot BMX sporta veidā nepieciešamo prasmju attīstībai un treneru apmācībai, lai pilnveidotu sportisko karjeru un jauno sportistu drošību. Projektā plecu pie pleca blakus augstāk minētajām organizācijām aktīvi piedalās arī Starptautiskais izglītības un attīstības veicināšanas centrs (Itālija) CEIPES, Slovākijas Riteņbraukšanas asociācija Slovensky Zvaz Cyklistiki un Maltas Ielu sporta asociācija MSSA .

Projektu “Training to Win” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta komandas tikšanās 01.04.2022. FOTO.

Informācija par projektu latviešu valodā atrodama LSIIDP mājas lapā šeit
Informācija par projektu angļu valodā pieejama projekta “Training to Win” mājas lapā https://trainingtowin.eu/