RSE: projekta brošūra 18.06.2022

Atskatoties uz Erasmus+ sporta projektā paveikto, mums ir ne tikai, ar ko padalīties, bet arī neaizmirstamas atmiņas ar jauniegūtajiem draugiem no četrām valstīm - Rumānijas, Grieķijas, Francijas un Spānijas. Tuvojoties projekta noslēgumam, vēlamies vēlreiz izteikt pateicību vadošajam partnerim no Rumānijas - biedrībai "Scout Society" (tulk. Skautu biedrība), bet visvairāk tieši Aleksandrai un Čiprianam - esam daudz ieguvuši, mācījušies un uzzinājuši. Tā piemēram, gan covid ierobežojumu dēļ, gan projekta realizējamo aktivitāšu dēļ, iemācījāmies organizēt attālinātas sporta sacensības, kas bija vienīgais veids, kā izpildīt solīto un sasniegt vismaz 160 dalībniekus tajās. 

Pavisam neliela daļa no mūsu paveiktā redzama projekta brošūrā: pdfRestart_Sport_Engine_in_EU_Brochure_in_Latvian.pdf