LSIIDP uzsāk Erasmus+ projektu par digitālo tehnoloģiju izmantošanu profesionālajā un profesionālās ievirzes sporta izglītībā

SWIM TM1 mLatvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome (LSIIDP) uzsākusi īstenot jaunu Erasmus+ programmas projektu “Jēgpilns sports” jeb “Sports with Meaning” (SWIM). Lai arī pirmajā mirklī, redzot projekta abreviatūru angļu valodā, varētu šķist, ka projekts saistīts ar peldēšanu, patiesībā tā mērķis ir digitālo tehnoloģiju iekļaušana attālināto treniņu/mācību procesā profesionālajā un profesionālās ievirzes sporta izglītībā. “Ar digitālajām tehnoloģijām esam saistīti praktiski visās dzīves jomās, arī izglītībā un sportā. Pavisam aktuāli tas kļuva pandēmijas laikā, kad izglītošanās un sportošana varēja notikt tikai attālināti. Mērķtiecīgi un jēgpilni izmantotas viedierīces un aplikācijas ļauj iegūt jaunas zināšanas un prasmes, novērtēt sportisko sniegumu, rīkot un piedalīties sporta sacensībās. Šajā projektā plānojam organizēt attālinātus sporta pasākumus un sacensības, kā arī izstrādāt rokasgrāmatu, kurā apkopota pieredze, priekšlikumi un secinājumi par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām profesionālajā un profesionālās ievirzes sporta izglītībā – sporta skolās,” par projekta ideju un īstenošanu stāsta projekta vadītāja Sandija Zaļupe.

Projekta realizēšana palīdzēs apzināt digitālo tehnoloģiju nepieciešamību un sniegtās iespējas, saskatīt inovatīvu mācīšanās un apmācību pieeju profesionālajā sporta izglītībā, tostarp sporta skolās, attīstīt treneru un pedagogu izpratni par digitālām iespējām, sekmēt saikni starp sportošanu un sporta apguvi klātienē un attālināti, kā arī uzlabot fizisko un garīgo veselību un labbūtību.

Projektā spēkus apvienojuši vairāki partneri – Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome (Latvija), Svētā Gabriela skola (Spānija), Turcijas Skolu sporta federācija (Turcija) un futbola skolas klubs “Lituanica” (Lietuva).

9. un 10.martā Siguldas novada “Reiņa trases” kompleksā tikās projekta partneri, lai pārējos iepazīstinātu ar savu pārstāvēto organizāciju, pārrunātu projekta īstenošanas gaitu, katras iesaistītās puses uzdevumus, lomu un pienākumus, kā arī organizējamos pasākumus un aktivitātes. Erasmus+ programmas projektos, līdztekus tiešajam projektu darbam, svarīgi attīstīt arī mūžizglītības prasmes. Šajā reizē, veicinot partneru izpratni par Latvijas kultūras un tās izpausmēm, kā arī izmantojot iespēju palepoties ar mūsu valsts vērtībām un tradīcijām ziemā, partneri, darbam noslēdzoties, devās izmēģināt spēkus slēpošanas trasē. Kāds atsvaidzināja pirms vairākiem gadiem iegūtās prasmes slēpošanā un braukšanā ar sniega dēli, kāds, savukārt, tās profesionāla instruktora vadībā centās apgūt pirmo reizi. Tāpat tika izstaigātas Siguldas dabas takas vienā no Latvijas dabas skaistākajām pērlēm – Gaujas Nacionālajā parkā, un iepazītas pilsētas ievērojamākās vietas. Transnacionālo tikšanās reižu pieredze liecina, ka tieši sociālas aktivitātes nostiprina komandas garu dažādu nacionalitāšu starpā un ievērojami palīdz turpmākajā sadarbībā, sasniedzot projekta mērķus un rezultātus.

Paldies visiem dalībniekiem par paveikto darbu, draudzīgo atmosfēru un uz drīzu tikšanos jūnijā Spānijā!

FOTO GALERIJA

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.SWIM small