SWIM: TM2 Zuera, Spānija

Erasmus+ Sports projekta SWIM (Sports with Meaning), kura ietvaros vēl nesen norisinājās SWIM izaicinājums Latvijā, 5.un 6.jūnijā notika gan līdzīgs izaicinājums mūsu Spānijas partnera organizācijā Colegio San Gabriel Zuera, gan arī otrā straptautiskā sanāksme at visiem projekta partneriem - Türkiye Okul Sporları Federasyonu (Turcijas Skolu sporta federācija), Futbolo mokykla klubas Lituanica (Futbola klubs Lituanica, Lietuva), un jau pieminētā Svētā Gabriēla koledža.
Projekta partneri sanāksmes ietvaros izveidoja digitālu sacensību segmentu, kā arī iezīmēja skriešanas trasi 2,2 km garumā dabā, koledžas audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem, ko nākamajā dienā veica arī visa projekta komanda.
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūra
🇪🇺Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.