Nat_flow: Partneru sanāksme tiešsaistē 14.06.2023.

2023.gada 14.jūnijā Erasmus+ Sports projekta "Natural Flow" jeb "Dabiska kustība" partneriem notika starpposma tiešsaistes projekta sanāksme. Sanāksmes darba kārtībā tika apskatīti sekojoši jautājumi:
  • Pašreizējais projekta anketēšanas statuss.
  • Pašreizējais vingrinājumu programmas stāvoklis.
  • Gatavošanās apmācību semināriem.
Pirmo apmācības video spāņu valodā sagatavojusi koordinatororganizācija La Cristaleria Spānijā. Partneri vienojās, ka angļu valodas versiju koordinators nodrošina jūnija laikā, lai Serbijas un Latvijas partneri varētu sagatavot semināra video savās valsts valodās.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.