SWOST: projekta noslēguma konference: dzimumu līdztiesības veicināšana sporta organizācijās

Pievienojies Erasmus+ Sports projekta swost.eu (Sports bez stereotipiem) noslēguma konferencei, kas notiks līdzās prestižajam Skillman Straptautiskajam Forumam 2023 (SSF) Ogrē, 2023.gada 26.-27.septembrī. Šo konferenci organizē Izglītības un zinātnes ministrija un revolucionārā Erasmus+ Sports projekta SWOST partneri, kuri demonstrēs dalīsies ar projektā sasniegto. Projekta SWOST mērķis bijis risināt dzimumu stereotipus sporta organizācijās.

Iepazīsties ar paveikto un kvalitātes pašnovērtējuma rīku, kas izstrādāts projekta īstenošanas laikā. Sazinies ar sporta asociācijām, ieinteresētajām pusēm un tiem, kas vēlas pievienoties pilot programmai. Šis pasākums sniedz unikālu iespēju pārbaudīt un mācīties no swost.eu sasniegtajiem rezultātiem.

Organizācijas "UEFA fonds bērniem" vadītā konference apvieno projekta partnerus, ārējās ieinteresētās puses, valsts iestādes, vietējos sporta klubus, asociācijas, federācijas, jauniešus un plašāku sabiedrību. Izmantojot savu plašo tīklu, UEFA fonds bērniem atlasīs vietējos dalībniekus no klubiem, sporta federācijām un valsts iestādēm.

Piedalies abās konferences daļās: viena paredzēta swost.eu rīka saņēmējiem, bet otra jauniešiem un projektu labuma guvējiem. Konferencē piedalīsies 40 Eiropas partneri un 140 vietējie pārstāvji. Līdztekus UEFA iesaistei tautas sporta asociācijās un jauniešu organizācijās, vairāki ES un ārpus ES partneri, kas aktīvi darbojas sportā, pētniecībā un NVO, ir izrādījuši interesi par projektu.

Konferences mērķi:
- Dalīties ar projekta rezultātiem un palielināt atpazīstamību ES līmenī.
- Izveidot lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto personu tīklu.
- Prezentēt intelektuālos rezultātus.
- Veicināt dalībnieku sadarbību.
- Informatīvās debatēs iesaistīt jauniešu organizācijas, izglītības nodrošinātājus, sporta organizācijas un politikas veidotājus.
- Dalīties ar projekta rezultātiem.
- Pārdomāt intelektuālo rezultātu attīstību un izmantošanu.
- Iesaistīt jaunos projektu labuma guvējus.

Šī interaktīvā konference veicinās sadarbības dialogu, zināšanu apmaiņu un ideju ģenerēšanu, veicinot dinamisku sarunu un darbību tīklu. Gūsti ieskatu projektā, apspried jaunas stratēģijas un mācību programmas trenēšanā un izglītībā, un pievienojies projekta rezultātu turpmākās izmantošanas veidošanā.

Laipni aicināti dalībnieki no dažādām mērķa grupām, tostarp jaunatnes darbinieki, jauniešu asociāciju pārstāvji, sporta darbinieki, treneri, formālās sporta izglītības audzēkņi, federācijas, olimpiskās komitejas, sporta žurnālisti, pedagogi un vietējās, valsts un Eiropas iestādes, kas darbojas jaunatnes un sporta jomās.

Plašsaziņas līdzekļu atspoguļojums: viss konferences saturs tiks publicēts oficiālajā tīmekļa vietnē ar galveno ieguldījumu video ierakstiem.

Pievienojieties mums, veidosim kopā labāku nākotni, veicināsim dzimumu līdztiesību un iekļaušanu sporta organizācijās.

REĢIISTRĒJIES KONFERENCEI ŠEIT