SWIM: Otrās attālinātās sacensības

Šā gada septembra mēnesī norisinājās otrās attālinātās sacensības Erasmus+ projekta "Sports with Meaning" ietvaros. Šīs sacensības tika organizētas ar tiešsaistes aplikācijas Strava palīdzību. Segments tika izveidots Limbažos. Šajās sacensībās tika pulcēti gan Limbažu novada Sporta skolas audzēkņi, gan Limbažu Valsts ģimnāzijas un Limbažu vidusskolas skolēni. Tā kā pirmās attālinātās sacensības tika rīkotas, izveidojot Stravas klubu, un līdz ar to kilometru krāšanā bija iespējams iesaistīt dalībniekus no visas Latvijas, tad dalībnieku skaits sasniedza 87, tai skaitā 10 trenerus. Taču otro sacensību segments limitēja pieeju ģeogrāfiskās piesaistes dēļ, taču nelimitē katra dalībnieka laika izvēli izskriet segmentu vienu vai vairākas reizes, tādējādi sasniedzot labāko iespējamo rezultātu. Otrās attālinātās sacensības tādējādi pulcēja 26 dalībniekus gan organizēti, gan individuāli katram pašam. Pēc organizētās kolektīvās segmenta izskriešanas, jaunie dalībnieki vēlējās turpināt kustēties un uzsāka futbola spēli. Šis bija labs pierādījums tam, ka attālinātas sporta sacensības var dot pievienoto vērtību fiziskās kustības un sporta veicināšanā, kas kā sniega bumba veļas un kļūst arvien lielāka un jaudīgāka.
Pavisam projekta ietvaros tika iesaistīti 113 sporta entuziasti - kā jaunieši, tā treneri.

🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.