Nat_Flow: Aicinām uz noslēguma semināru

Erasmus+ Sports projekta Natural_Flow noslēguma seminārs "Dabiska kustība sportā un fiziskajās aktivitātēs", kurā tiks prezentēti projekta laikā izstrādātie rezultāti - projekta rokasgrāmata, kā arī projekta mērķi un rezultāti. Tiks organizēts diskusiju forums, kā arī Natural Flow meistarklase dalībniekiem, lai tajā varētu piedalīties visi, kas vēlas mācīties, praktizēt un aktīvi pavadīt laiku kopā ar draugiem dabiskā kustībā.. Šis seminārs notiks vienlaicīgi visās projekta dalībvalstīs: Latvijā, Spānijā un Serbijā.

Latvijas seminārā blakus projekta komandai ir pieaicināti sporta eksperti.

Alina Silicka - grupu nodarbību ir privātā trenere, starptautiska fitnesa prezentiere, KamiBo programmas meistartrenere un mācībspēks, kā arī sporta izglītības un RSU lektore. A.Silicka uzstāsies ar tēmu "Online treniņu specifika, aizkulises un praktiski ieteikumi treneriem". Konferencē “Dabiskas, plūstošas kustības nozīme tiešsaistē un klātienē” tiks aplūkota dabiskas kustības izglītības veicināšana sportā un ar sporta palīdzību, īpašu uzmanību pievēršot dabiskas kustības prasmju pilnveidošanai tiešsaistes jeb “online” mācību vidē. Online treniņu veidi un to attīstības perspektīvas. Ar kādiem izaicinājumiem saskaras treneris pārejot vai papildinot savu klātienes darbu ar darbu online vidē. Praktiski ieteikumi par valodas lietojumu un demonstrācijas prasmēm, kas pielāgotas online treniņiem.

Oskars Ernšteins ir ieguvis bakalaura grādu kinezioloģijā Andersonas universitātē (ASV) un maģistra grādu fiziskajā sagatavotībā Centrālajā Lankašīras universitātē (Anglija). Trenera darba pieredze ir uzkrāta jau kopš 2011.gada – vadot privātos treniņus un strādājot ar profesionālām basketbola komandām dažādās pasaules valstīs (ASV, Ukraina, Krievija, Turcija, Latvija) un iegūtās zināšanas ietvertas šī semināra lekcijā.

Ivars Ikstens absolvējis Rīgas Stradiņa universitātes fizioterapijas bakalaura programmu un Latvijas Universitātes “Uzturzinātnes” programmu. Zināšanas, ko uzkrājis vairāku gadu garumā strādājot dažādos darbos un projektos, kas saistīts ar aktīvu dzīvesveidu un veselību, cenšas nodot tālāk esot lektors Latvijas Universitātē ar sportu saistītajās studiju programmās un šādos semināros.

Konferences otrajā daļā tiks organizēts diskusiju forums un meistarklases ar visu dalībnieku iesaisti.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

SWIM: Rokasgrāmatas izstrāde

Projekta SWIM komanda līdz pat oktobra beigām aktīvi strādāja pie "Projekta SWIM Rokasgrāmatas" izstrādes.

Pamatojoties uz abu sporta pasākumu un visu partneru veikto anketēšanas pētījumu rezultātiem, Rokasgrāmatu veido:
1) attālināto sporta pasākumu būtības, to priekšrocību un to tiešsaistes aplikāciju apraksts, ar kuru palīdzību projekta partneri veidoja digitālos segmentus;
2) priekšlikums PIA lēmumu pieņēmējiem (t.i., ministrijām, pašvaldībām) papildināt sporta PIA mācību programmu ar attālinātām sporta sacensībām, kas kalpotu kā Kontroles normatīvi sporta PIA mācību programmā, saskaņā ar kurām sportisti var kvalificēties nākamajām treniņu apmācības grupām vai sport mācību stundām.

Projekta kokmanda cer, ka šis priekšlikums varētu kalpot par pamatu turpmākiem pētījumiem un padziļinātai analīzei par to, kuras tiešsaistes lietojumprogrammas, kas jau ir pieejamas digitālajā pasaulē, ir piemērotas izmantošanai sporta PIA, lai veicinātu jauno sportistu profesionālās sporta prasmes. Rokasgrāmata varētu arī iedvesmot PIA lēmumu pieņēmējus pieņemt lēmumu par specializētu tiešsaistes rīku izstrādi dažādiem sporta veidiem, tostarp komandu sporta veidiem – futbolam, volejbolam utt.

Rokasgrāmatas metodoloģija
  1. Pētījuma apraksta atbilstība – metodoloģija, kas izskaidro un apraksta pašreizējo situāciju ar jaunajiem sportistiem sportā un sporta profesionālajā izglītībā.
  2. Metodoloģiskie pieņēmumi:
  3. Pētījums ar 158 respondenti par sporta pamešanas līmeni pandēmijas gados, iemesliem un treneru un sportistu piedāvātajiem risinājumiem.
  4. Sporta sacensību loma jauno sportistu izpratnē. Pamatojoties uz anketu atvērto jautājumu atbilžu kopsavilkumu, kurā uzsvērta sporta sacensību nozīme.
  5. Tiešsaistes, digitālās sporta sacensību iespējas profesionālās izglītības sportistiem, kas veicina augsta līmeņa sportu.
  6. Tiešsaistes, digitālās sporta sacensību iespējas citiem PIA audzēkņiem un vispārējās izglītības audzēkņiem, kuri īsteno sporta nodarbības.
  7. Secinājumi un ieteikumi piedāvātās metodikas izmantošanai, kas iekļaujami sporta profesionālās izglītības mācību programmā.
🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Nat_flow: Semināri dabiskās kustības apmācībā

Šajā nedēļā otrdien (8.augustā), trešdien (9.augustā) un piektdien (11.augustā) Latvijas partneris projektā Natural Movement: Move to Flow (Dabiska kustība: kustība plūsmā) aizvadīja trīs seminārus, kas sastāvēja gan no teorētiskās apmācības, gan praktiskajām nodarbībām. Pirmajā seminārā LSIIDP komanda apmācīja 11 trenerus, kuru uzdevums bija aiznest šī projekta ideju un apmācības programmu tālāk saviem audzēkņiem un sportistiem. LSIIDP komanda var lepoties ar spēcīgiem un pieredzējušiem treneriem, kuri tieši vēlējās papildināt savas zināšanas un daudzpusīgāk trenēt savus sportistus augstāku rezultātu sasniegšanai. Jau nākamajā dienā pēc treneru apmācības darbu pie projekta apmācības programmas izplatīšanas turpināja pieredzējušais smaiļošanas un kanoe airēšanas, kā arī tagad basketbola treneris Kristaps Zaļupe. Kristaps Zaļupe ir ne tikai pieredzējis treneris, bet arī bijušais profesionālis smaiļošanā un Olimpisko spēļu dalībnieks Pekinā 2008.gadā, ierindojoties augstajā 7.vietā. Kristaps vienmēr atšķīries no citiem treneriem ar savu vēlmi augt, attīstīties, pilnveidoties un ar atvērtību jaunajam. Projekta "Dabiska kustība: kustība plūsmā" programma ir inovācija Latvijā, un tie astoņi sportisti, kas tika apmācīti dabiskās kustības vingrinājumos, viennozīmīgi ir pionieri.
Kristapam sekoja Limbažu novada Sporta skolas trenere un direktores vietniece Inese Dubulte, kas savulaik bijusi viena no Latvijā spēcīgākajām desmitcīņniecēm. Arī Inese apmācīja 8 sportistus.
Abi treneri atzina, ka ar prieku sagaidīs pilno programmas aprakstu projekta Rokasgrāmatā, ko augsti kvalificētas sporta zinātnes profesores Celias Marcenas vadībā izstrādā projekta komanda. Šī Rokasgrāmata būs pieejama jau šī gada nogalē tieši pirms projekta noslēgšanās 31.decembrī.

Projekts “Natural Movement: Move to Flow” ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

   
No_Limits: treneru aptauja

 Erasmus+ Sports projekts "No Limits" ir uzsācis treneru aptauju par tā saucamo talantīgo bērnu trenēšanu. Aicinām visus interesentus par talantīgo bērnu attīstību sportā aizpildīt anketu, kas pieejama ŠEIT.
Atgādinām, ka šī projekta mērķi ir:
- Zinātniski izmērīt reālās problēmas, ar ko saskaras apdāvinātie bērni saistībā ar sportu (aptauja ar bērniem un ģimenēm (galvenokārt Spānijas partneris) + aptauja ar treneriem (galvenokārt Latvijas partneris).
- Izstrādāt konkrētu darbnīcu treneriem (tiktu apmācīti atsevišķi sporta veidi).
- Iepazīstināt sabiedrību šo maz zināmo problēmu (mediju kampaņa + sporta pasākums).

SWOST: projekta noslēguma konference: dzimumu līdztiesības veicināšana sporta organizācijās

Pievienojies Erasmus+ Sports projekta swost.eu (Sports bez stereotipiem) noslēguma konferencei, kas notiks līdzās prestižajam Skillman Straptautiskajam Forumam 2023 (SSF) Ogrē, 2023.gada 26.-27.septembrī. Šo konferenci organizē Izglītības un zinātnes ministrija un revolucionārā Erasmus+ Sports projekta SWOST partneri, kuri demonstrēs dalīsies ar projektā sasniegto. Projekta SWOST mērķis bijis risināt dzimumu stereotipus sporta organizācijās.

Iepazīsties ar paveikto un kvalitātes pašnovērtējuma rīku, kas izstrādāts projekta īstenošanas laikā. Sazinies ar sporta asociācijām, ieinteresētajām pusēm un tiem, kas vēlas pievienoties pilot programmai. Šis pasākums sniedz unikālu iespēju pārbaudīt un mācīties no swost.eu sasniegtajiem rezultātiem.

Organizācijas "UEFA fonds bērniem" vadītā konference apvieno projekta partnerus, ārējās ieinteresētās puses, valsts iestādes, vietējos sporta klubus, asociācijas, federācijas, jauniešus un plašāku sabiedrību. Izmantojot savu plašo tīklu, UEFA fonds bērniem atlasīs vietējos dalībniekus no klubiem, sporta federācijām un valsts iestādēm.

Piedalies abās konferences daļās: viena paredzēta swost.eu rīka saņēmējiem, bet otra jauniešiem un projektu labuma guvējiem. Konferencē piedalīsies 40 Eiropas partneri un 140 vietējie pārstāvji. Līdztekus UEFA iesaistei tautas sporta asociācijās un jauniešu organizācijās, vairāki ES un ārpus ES partneri, kas aktīvi darbojas sportā, pētniecībā un NVO, ir izrādījuši interesi par projektu.

Konferences mērķi:
- Dalīties ar projekta rezultātiem un palielināt atpazīstamību ES līmenī.
- Izveidot lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto personu tīklu.
- Prezentēt intelektuālos rezultātus.
- Veicināt dalībnieku sadarbību.
- Informatīvās debatēs iesaistīt jauniešu organizācijas, izglītības nodrošinātājus, sporta organizācijas un politikas veidotājus.
- Dalīties ar projekta rezultātiem.
- Pārdomāt intelektuālo rezultātu attīstību un izmantošanu.
- Iesaistīt jaunos projektu labuma guvējus.

Šī interaktīvā konference veicinās sadarbības dialogu, zināšanu apmaiņu un ideju ģenerēšanu, veicinot dinamisku sarunu un darbību tīklu. Gūsti ieskatu projektā, apspried jaunas stratēģijas un mācību programmas trenēšanā un izglītībā, un pievienojies projekta rezultātu turpmākās izmantošanas veidošanā.

Laipni aicināti dalībnieki no dažādām mērķa grupām, tostarp jaunatnes darbinieki, jauniešu asociāciju pārstāvji, sporta darbinieki, treneri, formālās sporta izglītības audzēkņi, federācijas, olimpiskās komitejas, sporta žurnālisti, pedagogi un vietējās, valsts un Eiropas iestādes, kas darbojas jaunatnes un sporta jomās.

Plašsaziņas līdzekļu atspoguļojums: viss konferences saturs tiks publicēts oficiālajā tīmekļa vietnē ar galveno ieguldījumu video ierakstiem.

Pievienojieties mums, veidosim kopā labāku nākotni, veicināsim dzimumu līdztiesību un iekļaušanu sporta organizācijās.

REĢIISTRĒJIES KONFERENCEI ŠEIT