Tikšanās Nr.1 WoW Europe

2020.gada 17.decembrī projekta WoW Europe vadošais partneris rīkoja pirmo tiešsaistes tikšanos ar WoW Europe projekta dalībniekiem no Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Maķedonijas, Portugāles, Slovēnijas, Spānijas un Turcijas. Atklāšanas sanāksmē tika apskatīti projekta organizatoriskie jautājumi, īpaši attiecībā uz atlikto projekta atklāšanas konferenci, kam bija jānotiek jau 10.decembrī. Kopējās situācijas un ceļošanas ierobežojumu dēļ projekta dalībnieki nolēma atlikt konferenci, kas, cerams, notiks janvāra beigās vai februārī.

Šis WoW Europe projekts ir liela mēroga bezpeļņas Eiropas sporta pasākums. Pagājušajā gadā visā Eiropas Savienībā tika apstiprināti tikai 14 projekti šajā kategorijā, tostarp mūsu Rumānijas partnera iesniegtais WoW Europe projekts.

Galvenās projekta aktivitātes ir: “Šodien es esmu tavs sporta skolotājs”, kur katru mēnesi visi dalībnieki nodrošina, lai slaveni sportisti vadītu sporta stundas bērniem un jauniešiem vispārizglītojošās skolās, sākot no februāra līdz jūnijam. Nākamā aktivitāte ir seminārs “Vesels sportojot”, kas notiks Rumānijā visiem projekta dalībniekiem. Trešā aktivitāte “Pedaliada” notiek visās iesaistītajās valstīs. Šī darbība notiks dabā, kur projekta dalībnieki aicinās bērnus, jauniešus, vecākus un pat vecvecākus uz atpūtas braucienu ar velosipēdiem pēc iepriekš noteikta maršruta ar vidēju grūtības pakāpi.

Viena no galvenajām aktivitātēm attiecībā uz dalībnieku skaitu ir “Atvērtā stunda sportā”, kas arī notiks visās iesaistītajās valstīs. Šajā stundā projekta dalībnieki rīkos dažādus mini konkursus, aicinās dažādus sporta čempionus ar paraugdemonstrējumiem, iesaistīs sporta klubus un viņu dalībniekus. Ar šiem lieliskajiem sportistiem, kas piedalīsies sporta aktivitātēs tiks popularizēts sports dažādos sporta veidos plašākas sabiedrības vidū. Šīs aktivitātes mērķis ir radīt interesi par sporta nodarbībām bērnu un jauniešu vidū, ko veicināsim ar lielisku sportistu – valsts, Eiropas, pasaules vai olimpisko čempionu – palīdzību.

Divas pēdējās aktivitātes visiem projekta dalībniekiem notiks Rumānijā: seminārs “No sporta ekspertiem līdz cilvēkiem” un projekta Noslēguma konference.

Šis solās būt aizraujošs projekts gan partneriem, gan dalībniekiem, pateicoties mūsu vadošajam partnerim Rumānijā “Asociatia Junior Sport”.

SWoSt - Sports bez stereotimpiem 15.12.2020.

LSIIDP piedalās Erasmus+ Sporta lielās sadarbības projekta "Sport without Stereotypes" partnerībā ar atbalsta saņēmēju no Itālijas. Projekta prioritātes ir: 1) apkarot vardarbību un apkarot rasismu, diskrimināciju un neiecietību sportā un 2) veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā. Galvenais uzdevums, kas jāveic projekta dzīves cikla laikā, ir izstrādāt, pārbaudīt un Eiropas līmenī izplatīt tiešsaistes rīku kopumu, kuru mērķis ir sniegt pašnovērtējumu un vadību sporta klubiem un sporta asociācijām, lai uzlabotu viņu dzimumu politiku un izpratni par to. Visi projekta partneri 15.decembrī pirms oficiālā projekta sākuma piedalījās tiešsaistes sanāksmē.

Projekta pamatojums

Jauniešu sporta izglītības jomā iemesli, kāpēc bērni un jaunieši izvēlās sporta aktivitātes, bieži vien nav saistīti ar vecāku un ģimeņu izpratni par paša sporta faktiskajām priekšrocībām. Uz dzimumu balstīta domāšana un dzimumu stereotipi parasti ir vieni no galvenajiem kritērijiem, kas nosaka tā sauktos “vīriešu sporta” un “sieviešu sporta” veidus. Dzimumu stereotips ir iepriekš pieņemtu ideju vai uzskatu kopums, parasti negatīvs, pārāk vispārināts, visiem grupas locekļiem vai lielākajai daļai, pamatojoties uz viņu piederību šai grupai. Sportā tas redzams, kad kāda darbība patiesībā nav pieejama visiem cilvēkiem dzimumu atšķirību dēļ. Sieviešu sports un vīriešu sports tiek pakļauti spēcīgam stereotipam, kas palielina nepareizu sporta pievienotās vērtības interpretāciju.

Papildus plaši izplatītajai izpratnei par sporta lomu dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā, nav izteiktas praktiskas pieejas standartizētas metodoloģijas ziņā, lai mazinātu dzimumu stereotipu riskus Eiropas vietējās sporta asociācijās un sporta izglītības iestādēs, kurām tā savukārt būtu jāpārnes uz iespējamās labās prakses gala saņēmējiem (bērniem, jauniešiem, vecākiem). Lai gan ir daži izmēģinājuma gadījumi, ko arī finansē ES, joprojām ir svarīgi stiprināt visu ieinteresēto pušu izpratni, lai apvienotu visu iepriekšējo pozitīvo pieredzi ar mērķtiecīgu standartizētu pieeju.

Lielākā daļa instrumentu un pasākumu, kas līdz šim ir pieņemti sportā starptautiskā un nacionālā līmenī, galvenokārt ir vērsti uz dzimumu līdztiesību un galvenokārt augstākā līmeņa vadībā vai sporta pārvaldes struktūru organizācijās un komitejās. Parasti tie uzsver dzimumu līdzsvara nepieciešamību profesionālo sporta administrāciju un pārvaldes struktūru vadībā, kā arī dzimumu līdztiesību treneru darbā. Šie pasākumi ir labs sākumpunkts, lai garantētu dzimumu līdztiesības aspekta izplatīšanos sportā, jo tie darbojas sistēmas augšgalā. Neskatoties uz to, efektīvas izmaiņas, kas vērstas uz gala labuma saņēmējiem sporta jomā, mūsdienās ir likumsakarīgs un nenovēršams nākamais problēmu cīņas solis.

Ģimenes, vecāki, treneri un arī jaunieši būtu jāiesaista jaunā pieejā, kas orientēta uz citām vērtībām nevis parastajiem dzimumu stereotipiem sporta izvēles pamatā. Faktiski, tas nav nekas jauns, ka sievietes nodarbojas ar sportu, ko parasti uzskata par “vīriešu sportu”, un otrādi, pat ja sporta asociācija nav gatava akceptēt netradicionālu sporta pieprasījumu. No otras puses, tie, kas vēlas iegūt plašāku sporta pieredzi, faktiski ir homofobijas un diskriminācijas mērķi, un tādējādi tiek kavēta jauniešu un viņu ģimeņu brīva sporta veida izvēle.

Mērķa zona & labuma guvēji: jaunieši, vecāki, sporta organizācijas, treneri, sporta izglītības iestādes, skolas.

Vispārējais mērķis

Projekta galvenais mērķis ir cīnīties pret dzimumu stereotipiem un jebkādu diskrimināciju, kas balstīta uz seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti sportā. Projekta tiešais mērķis ir radīt pārmaiņas sportā Eiropas sporta asociācijās, kas ietekmēs jauniešu uzskatus par dzimumu lomām un mazinās dzimumu stereotipus, izveidojot tiešsaistes rīku komplektu, kura mērķis ir sniegt pašnovērtējumu un vadību klubiem un sporta asociācijām, lai uzlabotu dzimumu līdztiesības politiku un izpratni. Šie rīki tieši nosaka “kvalitātes marķējuma” un ar to saistītās “čartera zīmes” definēšanu organizācijām, kas atbilst minimālajiem standartiem.

Šie rīki ļaus sporta organizācijai novērtēt progresu, cīņā ar dzimumu stereotipu ietekmi uz sportistiem, jauniešiem un ģimenēm saistībā ar sporta nodarbībām un sporta veidu izvēli.

Galvenā pieeja ir esošo instrumentu pārzināšana, lai novērstu dzimumu stereotipu diskrimināciju citās jomās nevis sportā un pēc pienācīgas precizēšanas tos pārnestu uz sportu.

Konkrētie rezultāti: vīriešu un sieviešu līdzdalības palielināšana sportā, kas parasti tiek iedalīts kā sieviešu vai vīriešu sports; uzsvērt labās prakses; izveidot pašnovērtēšanas rīku, kas varētu vadīt sporta organizācijas, praktiski uzlabojot dzimumu līdztiesību.

Ilgums: 36 mēneši 01.01.2021. - 31.12.2023.

Pirms projekta konference "Atgūstoties pēc Covid"

Šodien, 27.novembrī, tiešsaistē norisinājās pirmā Erasmus+ Sporta mazās sadarbības partnerības projekta "Recovering from Covid through Sport" (RSE - atgūstoties no Covid ar sporta palīdzību) dalībnieku konference, kur vadošais partneris ir organizācija "Scout Society" no Rumānijas un LSIIDP kopā ar organizācijām no Grieķijas, Spānijas un Francijas ir projekta partneri. Projekts veicinās sabiedrības labklājības uzlabošanu caur sportu. Projekta ietvaros tiks realizētas vairākas aktivitātes - sarīkoti dažādi sporta pasākumi dažādu vecuma grupu pārstāvjiem piecās Eiropas Savienības dalībvalstīs: Rumānijā, Latvijā, Spānijā, Francijā un Grieķijā ne mazāk kā 800 cilvēkiem. 25 dalībnieki dosies uz mācībām Rumānijā, kur dalīsies ar pieredzi un realizēs programmu, kas veicinās sabiedrības dalību sportā, tādējādi palīdzot atgūties no Covid radītās atmosfēras.