SWoSt sanāksme #5_08.04.2021.

Dienu pirms ikmēneša SWOST komandas sanāksmes WP2 komanda tikās atsevišķā sanāksmē, lai sagatavotu ziņojumu pārējai SWOST komandai. Ziņojuma darba galvenā ideja bija koncentrēties uz dzimumu līdztiesību, papildinot vēl divu šobrīd aktīvu projektu idejas: TWOST un FREACO, kas kopā no 3 projektiem veido 22 partnerus.

Mērķi:
1. Identificēt visus zinātniskos pētījumus un iespējamos līdzīgu projektu rezultātus (t.i., labu praksi), kas par dzimumu stereotipiem sportā jau ir realizēti ES kontekstā, un
2. Apvienot visu iepriekšējo pozitīvo pieredzi ar mērķtiecīgu standartizētu metodoloģisko pieeju. Viens no labās prakses piemēriem, kas jau atklāts projekta priekšlikuma sagatavošanas laikā, ir projekts ALL IN: Ceļā uz dzimumu līdztiesībām sportā.
3. Dzimumu stereotipa definēšana kā pirmais metodiskais solis. Lai definētu dzimumu stereotipu, ir nepieciešams:

  • definēt vārdu ‘dzimums’, pēc tam
  • definēt jēdzienu “dzimuma identitāte”, tālāk
  • noteikt dzimumu stereotipus, un visbeidzot
  • definēt jēdzienu “dzimuma stereotipi projektā SWOST”.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tika rosināta diskusija par SWOST WP2 metodoloģijas sākotnējo versiju:

  • UNIVR koplieto sākotnējo versiju (ar to iepazīstina nākamajā ikmēneša SWOST tiešsaistes sanāksmē maijā).
  • VUB, CSCS, ILEPS, MONTENEGRO UNIVERSITĀTE, Lapzemes Lietišķo zinātņu universitāte to pārskata.
  • Tas tiek koncentrēts uz dzimumu stereotipu novērtēšanu un pretstatīšanu sportā.
  • Šis būs mūsu pirmais solis metodikas izstrādē.
  • Visu partneru iesaistīšanās ir ļoti vēlama!

RSE: Attālinātās skriešanas sacensības 12.-30.04.2021

LSIIDP sadarbībā ar Olimpisko centru "Limbaži" projekta RSE: Restart Sport Engine in EU (Atsākt sporta kustību ES) organizē attālinātas skriešanas sacensības sākot ar šā gada 12.aprīli līdz 30.aprīlim, kad katrs var izskriet distanci sev ērtā laikā, noskrienot programmas Strava attiecīgajā segmentā.

Savukārt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas bērniem un jauniešiem ir iespēja vēl papildus vākt noskrietos kilometrus, noskrienot jebkurā vietā ar programmu Strava šajā pašā laika periodā.

Projekta mērķis ir 12 mēnešu laikā 5 Eiropas valstīs attīstīt vismaz 800 cilvēku sportiskās prasmes un atsākt sporta kustību caur fiziskajām aktivitātēm un atgriezties vismaz pirms pandēmijas līmenī. Lai veicinātu projekta izplatību, esam piesaistījuši projekta vēstnieku - olimpieti, smaiļotāju Kristapu Zaļupi, kurš pievienosies skrējējiem ne tikai trasē, bet arī apbalvošanas ceremonijā.

SWoSt Vietējā sanāksme #2 25.03.2021 (2)

25.martā LSIIDP notika vietējā sanāksme starp tās biedriem. Šai sanāksmei bija divi galvenie mērķi:

1.noskaidrot, vai kādam no LSIIDP biedriem ir iekšējie dokumenti, kas nosaka dzimumu līdztiesības sportā starp sievietēm un vīriešiem.

2.dalīties zināšanās un pieredzē starp LSIIDP biedriem, lai identificētu citus dokumentus starp ES dalībvalstīm saistībā ar dzimumu stereotipiem sportā.

Sanāksme bija auglīga, un visai LSIIDP komandai izdevās apvienot vairākus materiālus, ko ir vērts attīstīt tālāk, lai tos prezentētu SWOST koordinatoram un WP2 vadītājam, taču pirms tam apspriest Latvijas SWOST komandas sastāvā.
 
   

SWoSt Vietējā sanāksme #3 26.03.2021

Dienu pēc otrās vietējās tikšanās ar visiem LSIIDP biedriem projekta SWOST Latvijas komandas dalībnieki Sandija Zaļupe un Kaspars Sakniņš tikās vēl vienā sanāksmē, lai analizētu iegūto informāciju. Dokumenti, ar kuriem strādāja SWOST Latvijas komandas pārstāvji, bija šādi:

1. Pētījums "Dzimuma aspekta ietekmes analīzes valsts un pašvaldības budžeta procesos" 2017, kas pēta arī dzimumu līdztiesības jautājumus, kas saistīti ar sportu, pie kā jāturpina strādāt, lai visdrīzākajā laikā WP2 vadītājam un projekta koordinatoram varētu ziņot par rezultātiem.

2.
Video "Dzimumu līdztiesība sportā: Vai vīriešu sporta veidi medijos ir redzamāki nekā sieviešu?" 2017, kas aplūko pašreizējo situāciju ne tik vien Latvijā, bet arī Lietuvā.

3. Raksts "Sieviete sporta pasaulē — stereotipu laušana" 2017, intervija ar bijušo Latvijas Vieglatlētikas prezidenti Inetu Radēviču.

4. Raksts "Sievietes sportā: seksisms, vienlīdzība vai godīgums?" 2018, par seksisma aizdomām tenisā un pludmales volejbolā.

5. Centrālās statistikas pārvaldes analīze "Dzimumu līdztiesības rādītāji Centrālā statistikas pārvalde" 2019, par sešām jomām: izglītība, nodarbinātība, sociālā drošība, vara, vardarbība, veselība. Aplūkojot datus par varu saistībā ar ievēlēto sieviešu un vīriešu īpatsvaru Latvijas Saeimā, vīriešiem tas ir vairāk nekā divas reizes lielāks, kas novērojams arī Latvijas sporta funkcionāru vidū.

6. Pētījums
"Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās" 2003, kur starp dažādiem faktiem par dzimumu līdztiesību sportā fiksē sportiska dzīvesveida popularizēšanu, kas saistīta tikai ar viena dzimuma - vīriešu, dzīvesveidu un veselību.

7. Pētījums
"Dzimumu līdztiesības principu integrēšana mācību grāmatās" 2005, kas identificē nevienādas prasības skolas sporta stundās mazākajās klasēs starp meitenēm un zēniem.

8.Projekts Erasmus+ Sports (579709-PPE-1-2016-2-EL-SPO-SCP) "Godīga spēle un gandarījums sportā" 2017, ar projekta partneriem no Latvijas, Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas. Latviešu valodas versija identificē, ka dzimumu līdztiesība sportā ir tieši saistīta ar dzimumu hierarhiju sabiedrībā. Viens punkts, kam ir īpaši nepieciešama treneru uzmanība, ir risks radīt stereotipus starp vīriešu un sieviešu sporta aktivitātēm, kad zēni izvēlas piedalīties tā saucamajā „sieviešu” sportā (piemēram, slidošana, vingrošana). Kaut kas līdzīgs notiek ar meitenēm, kas jūt spēcīga aicinājumu pret „vīriešu sportu” (piemēram, futbolu, cīņas sportu).

9. Kvalitatīvais pētījums "Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem" 2001, attiecībā uz izglītības jomu un "zēnu sportistu" atzīšanu, un negodīgu attieksmi pret sievietēm septiņcīņā un vīriešiem desmitcīņā.

10. Video "Salauzt stereotipu" 2021, kurā Latvijā pazīstama Brīvās cīņas trenere saka: "Es gribu salauzt stereotipu, ka ar cīņu var nodarboties tikai zēni. Ar cīņu var nodarboties arī meitenes. Cīņa attīsta spēku, izturību, veiklību, lokanību, koordināciju, raksturu un disciplīnu. Tas ir nepieciešams arī sievietēm un meitenēm,” ir pārliecināta brīvās cīņas trenere Irina Petrova no Daugavpils."

11. Pētījums par "Gender Equality in the Media" (Latv.val. "Dzimumu vienlīdzība sport medijos") 2021, kur Starptautiskā Tenisa federācija (ITF) izskata sporta dzimumu līdztiesību visos plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos. Pētījums pasūtīts kā daļa no "ITF Advantage All" dzimumu līdztiesības stratēģijas. Secinājumi skaidri atklāj vīriešu un sieviešu nevienlīdzību spēlētāju attēlojumā.

12. Raksts par "COVID-19, women, girls and sport: Build back better" (Latv.val. "Covid-19, sievietes, meitenes un sports: pagātnē bija labāk") 2020, atklājot, ka sievietes un meitenes jau tagad vairāk izjūt COVID-19 ietekmi dzimumu nevienlīdzības dēļ daudzās dzīves jomās, un tas atspoguļojas arī sportā. Tajā sniegti galvenie ieteikumi dažādiem sporta ekosistēmas dalībniekiem, lai nezaudētu sieviešu un meiteņu ieguvumus sportā.

13. Izglītības un zinātnes minsitrijas Darba grupas pētījums par "Sporta finansēšanas modeļa pilnveidi" 2021, kas skar arī dzimumu vienlīdzības jautājumu. Sporta federācijas būtu uzskatāmas par pamata vienību nacionālajā sportā un, ņemot vērā lielo skaitu atzīto federāciju, te būtu īpaši jārūpējas par to, lai visiem tiktu nodrošinātas vienādas iespējas, tomēr apkopotie pētījuma dati neliecina par vienlīdzību. Šī darba grupa joprojām strādā pie šī pētījuma pilnveides un ieviešanas dzīvē.

WoW Europe trešā aktivitāte 03.03.2021.

Neskatoties uz šiem grūtajiem laikiem, LSIIDP izdevās īstenot WoW Europe projekta trešo aktivitāti šā gada 3.martā. Basketbolistiem šīs bija īsts pārbaudījumu gads, jo ziema bija labi apdevusies un par basketbola spēli Limbažos varēja aizmirst. Tas diemžēl veicināja vairāku zēnu atkrišanu no komandas, kas bija zaudējusi motivāciju. Savu lomu nospēlēja arī laikapstākļi, jo, lai gan treneri turpināja strādāt ar savām komandām jebkuros laika apstākļos – lietū, sniegā un aukstumā līdz pat 10-15 grādiem, daudzi zēni pārtrauca apmeklēt treniņus. Un no profesionālās ievirzes sportistiem viņi kļuva par mazkustīga dzīvesveida bērniem, kuri nenodarbojās pat ar veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm (HEPA). Galvenie iemesli, kāpēc šie basketbolisti pameta sportu, bija: 1) basketbola treniņu trūkums, ko Limbažu pilsētā nebija iespējams veikt brīvā dabā ziemas apstākļos, 2) motivācijas zudums un pat 3) vairāku zēnu vecāku apstiprināta depresija.

Ar projekta WoW Europe starpniecību LSIIDP nolēma atsaukties uz treneru palīdzības saucienu un mēģināt atkal apvienot tik veiksmīgo basketbola komandu. Iesaistot divus slavenus Latvijas sportistus – iepriekšējās aktivitātēs minēto sportistu Kristapu Zaļupi un vēl vienu sporta meistaru un valsts līmeņa slavenību, vieglatlētu Rihardu Parandjuku, kurš tagad – pēc aktīvās karjeras strādā par fitnesa un vieglatlētikas treneri. Viņa lielākie sasniegumi ir skatāmi ŠEIT un ŠEIT. Abi izcilie sportisti dalījās ar savu pieredzi sportā, vēlmēm pamest sportu, atskaites punktiem un lielākajiem sasniegumiem un personīgo gandarījumu par sasniegtajiem rezultātiem, īpaši pēc krīzes un lejupslīdes. Kopumā 3.martā aktivitātē piedalījās 12 zēni no 16. Nākamās nedēļas treniņos pievienojās vēl 2 jaunieši. Komanda ir pateicīga par šo palīdzību WoW Europe projektam, bet jo īpaši šī projekta Rumānijas koordinatoriem, iesaistot tajā LSIIDP un ar WoW aktivitātēm dodot iespēju Latvijā atjaunot sporta kustību. Un LSIIDP pateicas Mariusam Dumitru un Alīnai Deividai par šo iespēju. Turēsim īkšķus, lai šī basketbola komanda pārvarētu lejupslīdi un turpinātu trenēties, jo ticam, ka labākais vēl ir priekšā! Aktivitātes video skatieties ŠEIT.