Aktuālie projekti

Projekts: Sport Without Stereotypes (SWoSt)

Projekta pamatojums

Jauniešu sporta izglītības jomā iemesli, kāpēc bērni un jaunieši izvēlās sporta aktivitātes, bieži vien nav saistīti ar vecāku un ģimeņu izpratni par paša sporta faktiskajām priekšrocībām. Uz dzimumu balstīta domāšana un dzimumu stereotipi parasti ir vieni no galvenajiem kritērijiem, kas nosaka tā sauktos “vīriešu sporta” un “sieviešu sporta” veidus. Dzimumu stereotips ir iepriekš pieņemtu ideju vai uzskatu kopums, parasti negatīvs, pārāk vispārināts, visiem grupas locekļiem vai lielākajai daļai, pamatojoties uz viņu piederību šai grupai. Sportā tas redzams, kad kāda darbība patiesībā nav pieejama visiem cilvēkiem dzimumu atšķirību dēļ. Sieviešu sports un vīriešu sports tiek pakļauti spēcīgam stereotipam, kas palielina nepareizu sporta pievienotās vērtības interpretāciju.

Projekta prioritātes: 1) apkarot vardarbību un apkarot rasismu, diskrimināciju un neiecietību sportā un 2) veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā. Galvenais uzdevums, kas jāveic projekta dzīves cikla laikā, ir izstrādāt, pārbaudīt un Eiropas līmenī izplatīt tiešsaistes rīku kopumu, kuru mērķis ir sniegt pašnovērtējumu un vadību sporta klubiem un sporta asociācijām, lai uzlabotu viņu dzimumu politiku un izpratni par to.

Mērķa zona & labuma guvēji:
jaunieši, vecāki, sporta organizācijas, treneri, sporta izglītības iestādes, skolas.

Vispārējais mērķis

Projekta galvenais mērķis ir cīnīties pret dzimumu stereotipiem un jebkādu diskrimināciju, kas balstīta uz seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti sportā. Projekta tiešais mērķis ir radīt pārmaiņas sportā Eiropas sporta asociācijās, kas ietekmēs jauniešu uzskatus par dzimumu lomām un mazinās dzimumu stereotipus, izveidojot tiešsaistes rīku komplektu, kura mērķis ir sniegt pašnovērtējumu un vadību klubiem un sporta asociācijām, lai uzlabotu dzimumu līdztiesības politiku un izpratni. Šie rīki tieši nosaka “kvalitātes marķējuma” un ar to saistītās “čartera zīmes” definēšanu organizācijām, kas atbilst minimālajiem standartiem. Šie rīki ļaus sporta organizācijai novērtēt progresu, cīņā ar dzimumu stereotipu ietekmi uz sportistiem, jauniešiem un ģimenēm saistībā ar sporta nodarbībām un sporta veidu izvēli.

Konkrētie rezultāti: vīriešu un sieviešu līdzdalības palielināšana sportā, kas parasti tiek iedalīts kā sieviešu vai vīriešu sports; uzsvērt labās prakses; izveidot pašnovērtēšanas rīku, kas varētu vadīt sporta organizācijas, praktiski uzlabojot dzimumu līdztiesību.

Projekta programma: Erasmus+ Sports Sadarbības partnerība

Uzsaukums
: 2020

Projekta ID
: 622774-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP

Projekta ilgums 36 mēneši: 01.01.2021. - 31.12.2023.

Projektā piedalās vienpadsmit partneri no deviņām valstīm:

Koordinators Centro Studi “Cultura Sviluppo” (Itālija)
Partneris 1 Centro Giovanile di Formazione Sportiva (Itālija)
Partneris 2
Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome (Latvija)
Partneris 3
Università di Verona (Itālija)
Partneris 4
Vrije Universiteit Brussel (Beļģija)
Partneris 5
University of Montenegro (Montenegro)
Partneris 6
Lapland University of Applied Sciences (Somija)
Partneris 7 Association Gestion Institut Libre d'Education Physique Supérieure (Francija)
Partneris 8 University of Belgrade (Serbija)
Partneris 9 Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi (Turcija)
Partneris 10 UEFA Foundation for Children (Šveice)Projekta aktualitātes:

Sanāksmes  Vietējās sanāksmes Aktivitātes
 Sanāksme #1 SWoSt_15.12.20.  Vietējā sanāksme #1_05.03.21.  SWOST brošūra
 Sanāksme #2 SWoSt_18.01.21.  Vietējā sanāksme #2_25.03.21  Intervija ar BMX treneri O.Lakuču 15.06.21.
 Sanāksme #3 SWoSt_12.02.21.  Vietējā sanāksme #3_26.03.21.  Dziedātāja Pink piedāvā apmaksāt sodu 27.07.21.
 Sanāksme #4 SWoSt_11.03.21.  Vietējā sanāksme #7_01.11.21.  Sieviešu interese par olimpiskajām spēlēm 05.08.21.
 Sanāksme #5 SWoSt_08.04.21. Vietējā sanāksme #8_17.08.22. 40 visu laiku ietekmīgākās sievietes sportā I
TS_1 01.10.21.   40 visu laiku ietekmīgākās sievietes sportā II
TWOST 02.10.21.   40 visu laiku ietekmīgākās sievietes sportā III
Sanāksme #10 SWoSt 10.11.21.   40 visu laiku ietekmīgākās sievietes sportā IV
    Skrējēja Vaičule Jan 2022
    Dzimumu līdztiesība sportā Feb 2022
    ASV sieviešu futbola izlase 03.03.2022
    Jūtieši pret kopējo kodolu 30.04.2022
   

Fiziskie sporta veidi, kuros vīrieši un

sievietes sacenšas vienlīdzīgi 28.05.2022

    Lieliski piemēri, kā sievietes sacenšas ar vīriešiem 01.06.2022
    SWOST rīks tiek popularizēts citos pasākumos 10.08.2022.. 
    Fokusa grupa 08.09.2022.