Realizētie projekti

Projekts: Involvement of Children and Youth in Sports Schools

Projekta "Bērnu un jauniešu iesaistīšana sporta skolās, īpaši no lauku reģionu sociāli maznodrošinātām un mazākumtautību ģimenēm un viņu ģimeņu izglītošana" (Involvement of Children and Youth in Sports Schools with Particular Emphasis on Socially Disadvantaged, Low-income and Minority Families from Rural Districts, Simultaneously Educating Their Families - saīsinājums "ICY") galvenais mērķis ir bērnu un jauniešu piesaistīšana vietējās sporta skolās, ar uzsvaru uz sociāli nelabvēlīgām, maznodrošinātām un mazākumtautību ģimenēm no lauku reģioniem, vienlaicīgi izglītojot viņu ģimenes. Projektā tiek izstrādāta gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Teorētiskā daļa ir paredzēta sporta skolu administrācijām, treneriem un ģimeņu locekļiem. Praktiskā daļa ir paredzēta bērnu piesasitīšanai sporta skolās. Tas ietver regulāras fiziskās aktivitātes un vingrinājumus izvēlētajos sporta veidos - kanoe un smaiļošanā, kā arī mācību - treniņu sporta nometnes - Limbažos, Latvija. Projekta partneri palīdzēja attīstīt projekta aktivitātes, pateicoties pieredzei savās jomās: Audentes sporta ģimnāzija palīdzēja izveidot veiksmīgas attiecības starp visām bērnu apmācībā iesaistītajām pusēm - skolu, ģimenes locekļiem, sporta skolu un pašiem bērniem. Lietuvas kanoe federācija mācīja augstāku sporta rezultātu sasniegšanas metodes kanoe un smaiļošanā. Sporta klubs "Limbazu varpa" dalījās pieredzē par kanoe un smaiļošanas praktizēšanu Limbažos, kā arī nodrošināj sporta skolu ar transportu. Projekta cikls: 24 mēneši. Projekta aktivitātes tika uzsāktas 2018.gada 1.janvārī un beidzās 2019.gada 31.decembrī.

Visas saites par projekta aktivitātēm atrodamas ŠEIT