Realizētie projekti

Projekts: Sports un veselību veicinošas fiziskās aktivitātes Limbažu novada jauniešu motivācijas paaugstināšanā turpināt vispārējo izglītību

Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome” (LSIIDP) ar partneriem Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, Limbažu 3.vidusskolu, Vidrižu pamatskolu, Lādezera pamatskolu 2019.gada 2.maijā uzsāka realizēt jaunatnes iniciatīvu projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “Sports un veselību veicinošas fiziskās aktivitātes Limbažu novada jauniešu motivācijas paaugstināšanā turpināt vispārējo izglītību”.

Projekta mērķis ir ar sporta un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu palīdzību motivēt sensitīvā pusaudžu vecuma posma 13 līdz 15 gadus vecus Limbažu novada jauniešus, tai skaitā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamos, kā savu augstāko personisko mērķi uzstādīt vispārējās izglītības apguvi.

Projekta ietvaros paredzētas sešas aktivitātes:

1) aktivitātes Nr.2 un Nr.3: divas 5 dienu nometnes 2019.gada vasarā, dalot mērķa grupu – 30 jauniešus 2 daļās. Katra nometne domāta 15 jauniešiem. Šajās nometnēs paredzētas gan teorētiskas, gan praktiskas mācības;
2) aktivitātes Nr.1, Nr.4, Nr.5 un Nr.6: personības pilnveides pasākumi 4 reizes visa projekta laikā, organizējot izglītojošas lekcijas  / seminārus par izglītības nozīmību un rādot praktiskos piemērus par Latvijā un pasaulē slaveniem sportistiem, kuri guvuši dažādu rangu sasniegumus, un kuri pozicionējuši, ka sasniegumi gūti, pateicoties viņu pozitīvajai attieksmei pret vispārējo izglītību.

Projekta reultāti:
1) skolēnu mācību apmeklējums paaugstinājies;
2) jauniešu iesaistīšanās sporta skolā jaunajā mācību gadā;
3) atzīmju reitingi pa semestriem jauniešu mācībās skolā, salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada otro semestri paaugstinājušies.