Vingrošana

 • Liepājas Kompleksā sporta skola sagatavojusi metodiskos materiālus sporta un mākslas vingrošanā. 

  • Apgūstamā teorija attālinātā mācību procesa laikā sporta vingrošanā MT-4 - ASM treniņu grupām pieejama ŠEIT

  • Kontrolnormatīvi mākslas vingrošanā pieejami ŠEIT

  • Praktiskie uzdevumi MT-3 grupām pieejami ŠEIT. 

  • Praktiskie uzdevumi MT-4 - MT-5 grupām pieejami ŠEIT

  • Praktiskie uzdevumi MT-7, SMP, ASM  grupām pieejami ŠEIT

  • Praktiskie uzdevumi SSG, MT-1  grupām pieejami ŠEIT

  • Videomateriāli treniņam sporta vingrošanā mājas apstākļos pieejami ŠEIT